Dabl / Tripl test

Dabl / Tripl test

DABL TEST

DABL TEST kod trudnice utvrđuje povećan rizik od hromozomskih anomalija.

Ovaj skrining bitno je obaviti između 11 i 14 nedelje trudnoće. On obuhvata ultrazvučni pregled kojim se određuje precizna starost trudnoće, meri se veličina ploda, debljina nabora na vratu i nosne kosti, što ukazuje na postojanje Daunovog sindroma.

Onda se vadi majčina krv i pomoću posebnog programa izračunava se koliki je rizik da majka nosi dete sa anomalijom. Testom krvi meri se nivo prisutnosti tri hormona u majčinoj krvi alfa-fetoproteini i hormoniestriol i humani korionični gonadotropin, koji označavaju eventualni rizik od hromozomskih anomalija. Granični rizik iznosi jedan naspram 250. U slučajevima gde se utvrdi rizik pristupa se invazivnoj dijagnostici. Ukoliko lekar proceni da je potrbno radi se i Tripl test.

TRIPL TEST

TRIPL TEST je bitno obaviti između 15 i 18 nedelje trudnoće, a optimalno vreme je 16 nedelja trudnoće. Tripl test se prvenstveno treba raditi trudnicama kod kojih postoji veća verovatnoća za rođenje deteta s hromozomskom anomalijom, prvenstveno s trizomijom 21(sy Down) i trisomijom 18 (odnosno sy Edvards). Ime testa Tripl, odnosno trostruki test, govori da se iz krvi trudnice određuju vrednosti 33 hormona ( AFP, Hcg, uE3). Vrednosti hormona se kompjuterskim programom stavljaju u korelaciju sa starošću trudnice,određenim ultrazvučnim merenjem ploda i još nekoliko drugih parametara i razultat je određena verovatnoća za postojanje hromozomopatije. Na osnovu razultata se ne može dati tačna dijagnoza. On samo služi kao metoda za izabir onih kojima kasnije treba učiniti definitivnu, odnosno tačnu dijagnostiku (ranu amnioccentezu). Tek je razultat amniocenteze definitivan, odnosno konačan.

Pouzdanost testova je 80%.

Jedini put da se uradi dijagnoza sa stepenom pouzdanosti od 99% je amniocenteza, odnosno uzimanje plodove vode na analizu. Međutim, to je invazivna metoda, te su zbog toga uvedeni skrining testovi, kojima se otkrivaju anomalije kod ploda.

Osim na našem veb sajtu

možete nas pratiti i putem našeg Facebook i Instagram profila.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email