Patronažna služba

Patronažna služba

Delatnosti patronažne službe su:

  • Preventivne
  • edukativne
  • i informativne.

Patronažna služba ima zadatak da prikuplja neophodne podatke, da otkriva i zbrinjava bolesne, nemoćne i socijalno ugrožene stanovnike. Takođe i da čuva, unapređenje i štiti zdravlje kako nabrojanih kategorija ljudi tako i svih ostalih.

U proteklom period, u uslovima pandemije Covid 19, Patronažna služba Vizima je pokazala pun potencijal zbrinjavajući veći broj različitih kategorija pacijenata.

U okviru patronažne službe, Vizim je organizovao i kućnu dijagnostiku (zahvaljujući portabilnim RTG i UZ aparatima, i EKG-u), kao i lečenje, tako da terenske aktivnosti Vizim Tima obuhvataju preglede lekara različitih specijalnosti (opšta medicina, pedijatrija, interna medicina, neurologija, hirurgija…), propisivanje i davanje terapije na terenu, kao i uzorkovanje materijala za laboratorijsku dijagnostiku. Kvalitet zbrinjavanja, dijagnostifikovanja i lečenja u kućnim uslovima se svakodnevno povećava kako novim aparatima, tako i povećavanjem broja specijalističkih službi koje su dostupne na terenu.

Sve naše aktivnosti možete pratiti kako putem našeg veb sajta tako i putem našeg Facebook i Instagram profila.

Oblast : Patronažna služba