Dermatovenerologija

Dermatovenerologija

Koža je najveći organ čovekovog tela koja ima brojne funkcije:

Bolesti kože su veoma česte u našoj populaciji, tako da svaki četvrti bolesnik koji se javi na pregled kod lekara opšte prakse ima neku kožnu bolest. U našoj dermatovenerološkoj ambulanti sa obavljaju pregledi, dijagnostifikovanje i lečenje kožnih bolesti odraslih i dece kao što su:

Takođe u našoj ambulanti obavljamo i dermoskopske preglede mladeža, najsavremenijim profesionalnim dermoskopom.

Veoma je važno obavljanje preventivnih pregleda kože i mladeža zbog česte pojave melanoma koji su sve prisutniji kod mladih. Otkrivanje melanoma i bilo kojih promena mladeža gotovo je 100% sigurno primenom profesionlnog dermaskopa.