Pedijatrija

Pedijatrija

Pedijatrija se bavi brigom o razvoju i zdravlju dece, od rođenja do adolescencije. Može se podeliti na preventivnu pedijatriju i pedijatriju bolesne dece.

Preventivna pedijatrija se bavi zdravom decom i obuhvata:

 • praćenje rasta i razvoja deteta tokom prve godine života
 • UZ preglede kukova u prvoj godini života
 • sistematske preglede predškolske dece
 • preglede dece pred polazak u predškolske ustanove
 • sistematske preglede dece pred polazak u školu 
 • sistematske preglede školske dece
 • savetodavni rad sa roditeljima
 • vakcinacije preporučenim vakcinama (Vaxigrip, Varilrix, Gardasil…)

Pedijatar, kao i psiholog, logoped i fizijatar, pružaju pravovremene savete, podršku i odgovore na roditeljska pitanja i nedoumice tokom razvoja deteta:

 • adekvatna ishrana
 • psihomotorni razvoj
 • socijalizacija i govor
 • polazak u predškolsku ustanovu
 • problemi u školi i u procesu učenja
 • problemi u adolescenciji

Pedijatrijski pristup bolesnoj deci obuhvata:

 • detaljnu anamnezu i fizikalni pregled
 • postavljanje dijagnoze UZ
 • laboratorijsku dijagnostiku
 • konsultativne preglede subspecijalista
 • davanje preporuke za terapiju i savet  za dalje pracenje i negu deteta
 • planiranje kontrolnih pregleda

U „Vizimu” je dostupna je i UZ pedijatrijska dijagnostika:

 • UZ pregled kukova
 • UZ srca
 • UZ abdomena i urotrakta

Briga o zdravlju deteta je prioritet svakog roditelja, a pedijatrijska sluzba DZ Vizim ce Vam pruziti pomoc i podrsku.

Osim na našem veb sajtu možete nas pratiti i putem našeg Facebook ili Instagram profila.

Oblast : Pedijatrija