Pedijatrija

Pedijatrija

 

Pedijatrija predstavlja oblast medicine koja se bavi preventivom i lečenjem dece, kao i savetodavni rad sa roditeljima.

Preventivna pedijatrija se bavi zdravom decom i podrazumeva:

Stručan savet i pomoć u svim fazama razvoja deteta je zadatak naše ordinacije za pedijatriju.

Nastojimo da Vam što bolje pružimo našu stručnu pomoć kako bi sa što manje neprijatnosti prošli kroz sve faze razvoja Vašeg deteta.

Tokom rasta i razvoja deteta pojavljuju se problemi i nedoumice koje treba na što lakši način i što pre razrešiti. U tom cilju sa stručnim timom lekara (pedijatar, defektolog, psiholog) lakše ćete rešiti:

Takođe kod nas možete obaviti i dečiju ultrazvučnu dijagnostiku:

Briga o zdravlju deteta predstavlja prioritet svakog roditelja.

Dom zdravlja „Vizim“ nastoji da Vam pomogne u zdravom rastu i razvoju deteta.
 
Osim na našem veb sajtu možete nas pratiti i putem našeg Facebook ili Instagram profila.