Psihologija

Psihologija

U okviru Vizim psihološke službe, pacijentima je omogućen:

Pregled psihologa u okviru medicine rada

  • prethodni pregledi
  • periodični pregledi
  • sistematski pregledi
  • ciljani pregledi
  • pregledi psihologa pri izdavanju lekarskih uverenja

 Psihodijagnostika:

  • psihološki intervju i psihološko testiranje (procena strukture ličnosti i intelektualnih sposobnosti) sa psihološkim nalazom

 Psihološko savetovalište:

  • emocionalno i psihološko savetovanje
  • porodično/partnersko savetovanje.
Oblast : Psihologija