Psihologija

Psihologija

U okviru naše psihološke službe pruža Vam se mogućnost sledećih usluga:

1. Psihološko savetovanje i psihoterapija:

2. Savetovalište za roditelje

3. Psihodijagnostika

4. Procena intelektualnih sposobnosti

5. Procena strukture ličnosti

6. Psihologija rada:

7. Antistres – burnout program

8. Programe iz oblasti međuljudskih odnosa i organizacije i upravljanja poput: