Psihologija

Psihologija

U okviru „Vizim” psihološke službe, pacijentima je omogućen:

 1. Pregled psihologa u okviru medicine rada
 • prethodni pregledi
 • periodični pregledi
 • sistematski pregledi
 • ciljani pregledi
 • pregledi psihologa pri izdavanju lekarskih uverenja
 1. Psihodijagnostika:
 • psihološki intervju i psihološko testiranje (procena strukture ličnosti i intelektualnih sposobnosti) sa psihološkim nalazom
 1. Psihološko savetovalište:
 • emocionalno i psihološko savetovanje
 • porodično/partnersko savetovanje.
Oblast : Psihologija