Psihologija

Psihologija

U okviru „Vizim” psihološke službe, pacijentima je omogućen:

  1. Pregled psihologa u okviru medicine rada
  1. Psihodijagnostika:
  1. Psihološko savetovalište: