Otorinolaringologija

Otorinolaringologija

Otorinolaringologija je grana medicine koja se bavi prevencijom i oboljenjima uha, nosa i grla. Vizimov tim stručno i pravovremeno pruža prvu pomoć, ublažava i otklanja tegobe, sprovodi blagovremene i odgovarajuće dijagnostičko- trerapijske procedure ORL regije i sprečava razvoj potencijalnih komplikacija.

Primenjujući adekvatnu terapiju uz redovno praćenje inovacija u ovoj medicinskoj grani, specijalisti otorinolaringologije predusretljivo, kompetentno i efikasno rešavaju probleme kao što je, na primer, zujanje u uhu ili oslabljeni sluh.

U Vizim specijalističkoj ordinaciji moguće je uraditi:

  • Pregled doktora specijaliste otorinolaringologije (za fizička lica kojima je potreban pregled ili pregled za potrebe medicine rada, kao i u okviru sistemastkog pregleda za decu)
  • Intervencije (ispiranje uha, plasiranje štrajfne u spoljašnji slušni hodnik, inhalacije…)
  • Audiometriju
  • Timpanometriju
  • Davanje terapije (intramuskularna, intravenska, infuziona…)

Ukoliko želite možete nas pratiti i putem našeg Facebook ili Instagram profila.

Oblast : Otorinolaringologija