Cenovnik usluga službe opšte medicine

Pregled lekara opšte medicine

Cena: 2.500,00 dinara

Kontrolni pregled lekara opšte medicine (do 7 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 2.000,00 dinara

Konsultacija lekara opšte medicine (izdavanje recepta, tumačenje rezultata i slično)

Cena: 1000,00 dinara