Cenovnik

Cenovnik zdravstenih usluga

Napomena: ovaj cenovnik se primenjuje od 01.01.2023. godine

Klikom na odabrani oblast, otvarate odgovarajući cenovnik

Pregled lekara opšte medicine3.500,00
Kontrolni pregled lekara opšte medicine (do 7 dana nakon obavljenog pregleda)2.500,00
Konsultacija lekara opšte medicine (izdavanje recepta, tumacenje rezultata I slicno)2.000,00
Sutura rane3.500,00
Pregledlekara specijaliste sa EKG-om3.900,00
Kontrolni pregled specijaliste interniste (do 7 dana nakon obavljenog pregleda)2.900,00
EKG1.000,00
Postavljanje 24h holtera EKG-a5.500,00
Postavljanje 24h holtera TA4.500,00
Ergometrija7.000,00
Harvard step test1.500,00
Kontrola TA600,00
Pregled lekara specijaliste kardiologa4.500,00
Kontrolni pregled specijaliste kardiologa (do 7 dana nakon obavljenog pregleda)3.500,00
Ultrazvučni pregled abdomena

3.900,00

Ultrazvučni pregled male karlice3.900,00
Ultrazvučni pregled štitne žlezde3.900,00
Ultrazvučni pregled mekih tkiva vrata3.900,00
Ultrazvučni pregled dojki3.900,00
Ultrazvučni pregled urotrakta3.900,00
Ultrazvučni pregled zglobova3.900,00
UZV sa doplerom srca4.500,00
Dopler krvnih sudova vrata3.900,00
Dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta5.000,00
Dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta5.000,00
Dopler renalnih arterija sa uzv abdomena5.000,00
Eho mekih tkiva3.900,00
Eho regionalnih limfatika – jedna regija3.500,00
Eho regionalnih limfatika – dve regije5.000,00
Eho regionalnih limfatika – tri regije6.500,00
Eho regionalnih limfatika – cetiri regije8.000,00
Kolor dopler krvnih sudova abdominalne aorte6.000,00
RTG snimak pulmo/cor (jedan pravac) sa opisom4.500,00
RTG snimak zgloba sa opisom4.500,00
RTG snimak skelet sa opisom4.500,00
RTG snimak stopala sa opisom4.500,00
RTG sinusa sa opisom4.500,00
RTG kukova sa opisom4.500,00
RTG snimak sa opisom4.500,00
Mamografija4.500,00
Kompletan ginekoloski pregled sa kolposkopijom, PAPA testom i VS6.000,00
Ginekološki pregled3.900,00
Kontrolni ginekološki pregled (do 7 dana nakon obavljenog pregleda)2.900,00
Kolposkopija3.000,00
PAPA test sa VS2.500,00
Kolposkopija sa PAPA testom i VS4.000,00
Usluga uzimanja brisa700,00
Toaleta vagine1.000,00
Tuširanje lezija na grliću materice1.000,00
Usluga aplikacija pesara (bez pesara)2.000,00
Usluga promena pesara (bez pesara)2.000,00
Aplikacija kreme1.000,00
Transvaginalni UZV3.900,00
Ultrazvučno praćenje folikula3.900,00
Bimanuelni pregled dojki2.500,00
UZV pregled trudnice4.500,00
EXPERTSKI UZV trudnice5.500,00
CTG2.500,00
Konsultacija specijaliste ginekologije2.000,00
Skidanje konaca posle carskog reza2.500,00
VS1.000,00
LB PAPA test sa VS 4.000,00
Kolposkopija sa LB PAPA testom i VS5.500,00
Kompletan ginekoloski pregled sa kolposkopijom, LB PAPA testom i VS 7.000,00
Usluga ekstrakcije spirale3.000,00
Usluga aplikacije spirale ( bez spirale)3.000,00
Pajpel biopsija6.000,00
HPV tipizacija sa LB PAPA testom i VS9.500,00
Vaporizacija kondiloma (lokalna anestezija)12.000,00
Vaporizacija grlića materice ( lokalna anestezija) 15.000,00
Incizija himenalnog prstena (lokalna anestezija)10.000,00
LIVIA BASIC 57.800,00
LIVIA PLUS64.900,00
LIVIA EXPERT76.700,00
LIVIA ALL94.400,00
LIVIA MONOGENSKI SKRINING 94.400,00
Pregled urologa          4.500,00    
Kontrolni pregled urologa (do 7 dana)          3.500,00    
Pregled urologa sa uz male karlice          5.500,00    
Dopler krvnih sudova penisa          3.900,00    
Ultrazvuk testisa          3.900,00    
Uklanjanje uroloških kondiloma – mala regija        15.000,00    
Uklanjanje uroloških kondiloma – srednja regija        18.000,00    
Uklanjanje uroloških kondiloma – velika regija        24.000,00    
Uklanjanje papiloma- mala regija        15.000,00    
Uklanjanje papiloma – srednja regija        18.000,00    
Uklanjanje papiloma – velika regija        24.000,00    
Pregled lekara specijaliste4.000,00
Kontrolni pregled (do 7 dana nakon obavljenog pregleda)3.000,00
Autogeni trening1.500,00
Pregled lekara specijaliste4.000,00
Kontrolni pregled(do 7 dana nakon obavljenog pregleda)3.000,00
Pregled lekara specijaliste4.000,00
Kontrolni pregled(do 7 dana nakon obavljenog pregleda)3.000,00
Psihoterapija – psihijatrijska/lekar specijalista psihijatrije4.000,00
Oftalmološki pregled3.900,00
Oftalmoloski pregled sa sirenjem zenica5.900,00
Kontrolni pregled (do 7 dana nakon obavljenog pregleda)2.900,00
Određivanje oštrine vida na daljinu1.700,00
Određivanje oštrine vida na blizinu1.700,00
Biomikroskopija prednjeg segmenta oka1.700,00
Merenje IOP1.700,00
Tonometrijska kriva3.000,00
Pregled očnog dna -oftalmoskopom1.800,00
Pregled vida ortorejter-om2.500,00
Kolorni vid-Isichara tablica1.000,00
Oftalmološki pregled kod dece sa sirenjem zenica6.000,00
Kontrolni pregled kod dece (do 7 dana nakon obavljenog pregleda)3.000,00
Testovi stereo vida800,00
Aplikacija lekova lokalno800,00
Zavoj za oko800,00
Bris rožnjače800,00
Mehaničko odstranjivanje i ispiranje hemijskog agensa2.000,00
Kiretaža majbomovih žlezda2.000,00
Tuširanje kapaka1.200,00
Ekstrakcija stranog tela iz rožnjače vežnjače i episklere4.500,00
Širenje zenica2.000,00
Ispiranje oba oka1.000,00
Širmerov test – ispitivanje suvoće oka1.500,00
Pregled lekara specijaliste3.900,00
Kontrolni pregled(do 7 dana nakon obavljenog pregleda)2.900,00
Osteodenzitometrija2.000,00
Ručna masaža celog tela4.000,00
Ručna masaža segmentna2.400,00
Fizikalna terapija – jedna procedura : usluga obuhvata proceduru korišćenjem jednog terapeutskog sredstva: limfne drenaže, Laser…)1.500,00
Fizikalna terapija – više procedura : usluga obuhvata proceduru korišćenjem više terapeutskih sredstava: limfne drenaže, Laser,…)2.700,00
Dnevna fizikalna terapija (paket od 10 terapija)13.500,00
Dnevna fizikalna terapija – više procedura (paket od 10 terapija)22.500,00
Preventivni pregled stomatologa1000
Rutinsko vadjenje zuba3000
Komplikovano vadjenje zuba4000
Hirursko vadjenje zuba6000
Lecenje zuba2000
Plomba dvopovrsinska3000
Uklanjanje kamenca sa poliranjem3000
Drenaza zuba- prva pomoc2000
Hirursko vadjenje umnjaka12000
Metalokeramicka krunica13200
Bezmetalna keramicka krunica30000
Livena nadogradnja6000
Totalna proteza26000
Parcijalna proteza26000
Beljenje zuba obe vilice12000
Folija za bruksizam6000
Folije za beljenje6000
Zalivanje fisura po zubu1200
Poliranje zuba kod dece1000
Apikotomija12000
Cistektomija15000
Frenektomija6000
Incizija abscesa3000
Izdavanje potvrde o stanju zuba2000
Pregled ortodonta3000
Cementiranje stare krunice2000
Presecanje stare krunice2000
Endodonsko lecenje jednokanalnog zuba 3000
Endodonsko lecenje dvokanalnog zuba 5000
Endodonsko lecenje trokanalnog zuba 6000
Kiretaza dzepa 1500
Terapija alveolita2000
Ekscizija gingive2500
Mobilne proteze za decu36000
Plomba jednopovrsinska2500
Plomba tropovrsinska3500
Fiberglas kocic sa plombom5000
Gel za beljenje2000
Davanje i.m.TH (bez leka)1000,00
Davanje i.m.TH (bez leka – za 5 i više i.m.TH)800,00
Davanje s.c.TH (bezleka)1.000,00
Davanje s.c.TH ( bez leka – za 5 i više s.c.TH)800,00
Davanje i.v.TH (bez rastvora)1.000,00
Davanjeinfuzije3.000,00
Previjanjei obrada rane (hiruško)5.000,00
Previjanje manje rane1.000,00
Previjanje vece rane2.000,00
Plasiranje braunile (bez leka i rastvora)800,00
Plasiranje katetera (bez katetera)4.000,00
Vadjenje katetera2.500,00
Promena kolostome2.500,00
Obrada dekubita-manje polje3.500,00
Obrada dekubita-veće polje4.500,00
Skidanje konaca (hiruško)4.000,00
Skidanje konaca2.500,00
Uklanjanje krpelja (hiruško)4.000,00
Uklanjanje krpelja2.000,00
Fiksiranje longetom5.500,00
Vakcinacija Tetalpan1.500,00
Vakcinacija Tetabulin2.500,00
Spirometrija1.500,00
Tamponada2.000,00
Intervencija – vadjenje stranog tela2.000,00
Oksigenoterapija1.000,00
Spirometrija sa ventolinskim testom2.000,00
Imuno infuzija4.500,00
Davanje teraije lokalno (bez leka)1.500,00
Pregled specijaliste ORL3.900,00
Kontrolni pregled ORL (do 7 dana nakon obavljenog pregleda)2.900,00
Audiometrija (bez pregleda specijaliste)2.500,00
Timpanometrija2.000,00
Inhalacija800,00
Pregled specijaliste ORL i ispiranje jednog uha4.500,00
Pregled specijaliste ORL i ispiranje oba uha5.000,00
Pregled lekara specijaliste sa postavljanjem strajfne sa lekom 4.500,00
Kontrolni pregled ORL sa ispiranjem jednog uha3.500,00
Kontrolni pregled ORL sa ispiranjem oba uha4.000,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste sa postavljanjem strajfne sa lekom3.500,00
Ispiranje jednog uha1.000,00
Ispiranje oba uha1.500,00
Pregled specijaliste dermatologa3.900,00
Kontrolni pregled dermatologa (do 7 dana nakon obavljenog pregleda)2.900,00
Pregled dermatologa sa dermoskopijom5.500,00
Dermoskopija3.000,00
Uklanjanje do 10 bradavica5.000,00
Uklanjanje više od 10 bradavica7.000,00
PH nalaz4.500,00
Pregled lekara specijaliste endokrinologije4.500,00
Ultrazvučni pregled endokrinologa (štitasta žlezda)4.000,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste endokrinologije – do 7 dana od prvog pregleda3.000,00
Pregled lekara specijaliste gastroenterologa4.500,00
Ultrazvučni pregled lekara specijaliste gastroenterologa4.000,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste gastroenterologa – do 7 dana od prvog pregleda3.000,00
Pregled hepatologa6.000,00
Kontrolni pregled hepatologa do 7 dana od prvog pregleda4.000,00
Ultrazvučni pregled hepatologa5.000,00
Pregled lekara spec. gastroenterologije sa anoskopijom 6.000,00
Anoskopija3.000,00
Pregled lekara specijaliste reumatologa4.500,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste reumatologa – do 7 dana od prvog pregleda3.000,00
Pregled lekara specijaliste hematologa4.500,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste hematologa – do 7 dana od prvog pregleda3.000,00
Pregled lekara specijaliste onkologa5.000,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste onkologa – do 7 dana od prvog pregleda3.500,00
Pregled lekara specijaliste pneumoftiziologa4.500,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste pneumoftiziologa – do 7 dana od prvog pregleda3.000,00
Pregled lekara specijaliste nefrologa4.500,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste nefrologa – do 7 dana od prvog pregleda3.000,00
Pregled lekara specijaliste infektologa4.500,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste infektologa – do 7 dana od prvog pregleda3.000,00
Psihološko savetovanje i psiho-terapija3.000,00
Psiho-dijagnostika8.400,00
Pregled psihologa3.500,00
Pregled pedijatra3.900,00
Kontrolni pregled od 7 dana od prvog pregleda2.900,00
Pregled pre vakcine3.900,00
UZV kukova kod bebe u 3 mesecu4.500,00
Pregled pedijatra pred put (letovanje,zimovanje) uz izdavanje potvrde3.900,00
Pregled logopeda3.000,00
Tretman logopeda pojedinacni2.200,00
Preporucene vakcinacije 
Pneumokok ( 2 doze + revakcina) 
* Prevenar 1310.000,00
*Synflorix8.500,00
Vakcina protiv Rota virusa(Rorix ili RotaTEq) 
Varicela (dve doze) 
*Varilix7.000,00
UZ abdomena kod dece4.500,00
Pregled kod dečjeg kardiologa4.500,00
Kontrolni pregled kod dečjeg kardiologa – do 7 dana od prvog pregleda3.500,00
Ultrazvučni pregled kod dečjeg kardiologa4.500,00
Pregled kod dečjeg urologa4.500,00
Kontrolni pregled kod dečjeg urologa – do 7 dana od prvog pregleda3.500,00
Ultrazvučni pregled kod dečjeg urologa4.500,00
Pregled kod dečjeg pulmologa4.500,00
Kontrolni pregled kod dečjeg pulmologa – do 7 dana od prvog pregleda3.500,00
Pregled kod dečjeg hirurga4.500,00
Kontrolni pregled kod dečjeg hirurga – do 7 dana od prvog pregleda3.500,00
Pregled kod dečjeg gastroenetrologa4.500,00
Kontrolni pregled kod dečjeg gastroenterologa – do 7 dana od prvog pregleda3.500,00
Preledlekara opšte medicine na terenu – centar grada6.000,00
Preledlekara opšte medicine na terenu – širi centar grada8.000,00
Preledlekara opštemedicine na terenu – periferija grada12.000,00
Pregled lekara specijaliste na terenu – centar grada7.000,00
Pregled lekara specijaliste na terenu – širi centar grada9.000,00
Pregled lekara specijaliste na terenu – periferija grada12.000,00
Ultrazvucni pregled na terenu – centar grada12.000,00
Ultrazvucni pregled na terenu – širi centar grada14.000,00
Ultrazvucni pregled na terenu – periferija grada16.000,00
Dopler krvnih sudova na terenu – centar grada12.000,00
Dopler krvnih sudova na terenu – širi centar grada14.000,00
Dopler krvnih sudova na terenu – periferija grada16.000,00
Kućna poseta – terapija + cena terapija – uži centar grada1.000,00
Kućna poseta – laboratorija + cena laboratorije – uži centar grada1.000,00
Kućna poseta – terapija + cena terapija – širi centar grada2.000,00
Kućna poseta – laboratorija + cena laboratorije – širi centar grada2.000,00
Pregled lekara opšte medicine na terenu – kontrola6.000,00
*Napomena: pozvati za ostale usluge na terenu 
Pregled lekara specijaliste ortopedije3900,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste ortopedije (do 7 dana)2900,00
Ortopedska repozicija1500,00
Pregled ortopeda sa intervencijom (blokada,punkcija,intraartikularna injekcija)7500,00
Skidanje gipsa2000,00
Usluga imobilizacije1.000,00
Malo gipsanje(prsti)2.500,00
Srednje gipsanje(ručni zglob, lakat, stopalo..)4.000,00
Veliko gipsanje(rame, koleno)5.000,00
Inevencija (blokada,punkcija,intrartikularna injekcja)4000,00
Konsultacija lekara specijaliste2.500,00
Pregled kod Profesora6.000,00
Ultrazvučni pregled kod Profesora5.000,00
Kontrolni pregled kod Profesora4.000,00
Pregled kod Primarijusa6.000,00
Ultrazvučni pregled kod Primarijusa5.000,00
Kontrolni pregled kod Primarijusa4.000,00
* Usluge iz kategorije „ostalo“ se odnose na sve službe iz cenovnika 
Pregled lekara specijaliste higijene5.000,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste do 7 dana3.500,00
Pregled nutricioniste2.400,00
Izrada jelovnika2.400,00
Pregled nutricioniste sa izradom jelovnika3.600,00
In Body analiza sastava tela medicinskim analizatorom2.000,00
Kontrolno merenje – In Body analiza sastava tela medicinskim analizatorom1.000,00
Pregled lekara specijaliste4.500,00
Alergo probe na nutritivne alergene5.000,00
Alergo probe na inhalacione alergene5.000,00
Kontrolni pregled lekara specijaliste do 7 dana od prvog pregleda3.500,00
Pregled lekara specijaliste4.000,00
Kontrolni pregled(do 7 dana nakon obavljenog pregleda)2.500,00
Povećanje usana hijaluronskim filerom            240 eur/ml  
Povećanje usana hijaluronskim filerom  –  Russian lips tehnika        240 eur/ml  
Augmentacija i oblikovanje jagodica hijaluronskim filerom     240 eur/ml  
Popunjavanje nazolabijalnih bora hijaluronskim filerom 240 eur/ml  
Jawline – oblikovanje donje vilice hijaluronskim filerima 240 eur/ml  
Korekcija podočnjaka hijaluronskim filerom 270 eur/ml  
Korekcija nosa hijaluronskim filerom 270 eur/ml  
Podmlađivanje šaka filerom od 300 – do 500 eur
Korekcija razgradnjom filera od 150 – do 300 eur
Botox tri regije 250 eur
Botox vrata – Nefertiti 250 eur
Tretman pojacanog znojenja botoxom 350 eur
Profhilo tretman za poboljšanje tonusa, teksture i elastičnosti kože   250 eur
Zatezanje lica/ vrata/ dekoltea mezonitima Od 180 eur
Mezoterapija 60 eur
PRP lica 150 eur
PRP lica sa hijaluronskom kiselinom 250 eur
PRP Obrva 150 eur
Biorevitalizacija 150 eur
Korekcija gornjih očnih kapaka 1000 eur
Korekcija donjih očnih kapaka 1500 eur
Pregled lekara specijaliste3.500,00
Akopunkturni tretman2.500,00
Neisseria gonorrhoeaae PCR2.500,00
Trichomonas vaginalis PCR2.500,00
STD 7 (CT, MH, MG, UU, UP, NG, TV) PCR 7.900,00
Chlamydia trachomatis PCR 2.500,00
Mycoplasma hominis PCR2.500,00
Ureaplasma urealyticum PCR2.500,00
Borrelia burgdoferi s.l.PCR2.500,00
DNK Chlamydia trachomatis/Ureaplasma urealyticum3.500,00
DNK Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium3.500,00
DNK Chlamydia trachomatis/N.gonorrhoeae3.500,00
DNK Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium3.500,00
DNK Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae3.500,00
STD 4 – A ( MH, MG, CT, UU) PCR5.400,00
STD 4 – B (CT,TV,NG, MG) PCR6.300,00
STD 6 ( Humani herpes virus Tip 1 i Tip 2, CT, UU,MH, MG) PCR7.500,00
HPV skrining 15.500,00
HPV skrining 27.100,00
HPV skrining 38.500,00
Mycoplasma genitalium PCR2.500,00
Humani – Herpes – virus Tip 1 i Tip 22.500,00