Psihijatrija

Psihijatrija

Psihijatrijski pregled je specijalistički pregled psihijatra koji, na temelju anamneze i razgovora, postavlja tačnu dijagnozu psihijatrijskih poremećaja i na osnovu toga propisuje terapiju.

U psihijatrijskoj ordinaciji Doma zdravlja „Vizim” vršimo dijagnostiku i lečenje sledećih poremećaja:

Lečenje:

Psihološko testiranje i procena kandidata za posao: