Psihijatrija

Psihijatrija

Psihijatrijski pregled je specijalistički pregled psihijatra koji, na temelju anamneze i razgovora, postavlja tačnu dijagnozu psihijatrijskih poremećaja i na osnovu toga propisuje terapiju.

U psihijatrijskoj ordinaciji Doma zdravlja Vizim vršimo dijagnostiku i lečenje sledećih poremećaja:

 • poremećaji raspoloženja (depresivni poremećaj, poremećaj raspoloženja zbog opšteg zdravstvenog stanja)
 • anksiozni poremećaj (panični poremećaj, socijalna fobija, opsesivno-kompulzivni poremećaj, stresni poremećaj)
 • poremećaji spavanja
 • seksualni poremećaji i poremećaji polnog identiteta
 • poremećaji hranjenja (anoreksija, bulimija)
 • somatoformni poremećaji (psihosomatske smetnje, konverzivni poremećaj, hipohondrija)
 • poremećaji komunikacije
 • poremećaji pažnje
 • poremećaji ponašanja

Lečenje:

 • individualno (termin od 45 minuta)
 • pregled i farmakoterapija
 • psihoterapija
 • vežbe psihofizičke relaksacije
 • antistres program
 • komunikacijski trening
 • trening pažnje (kako pojačati koncentraciju i učinkovitost)
 • autogeni trening

Psihološko testiranje i procena kandidata za posao:

 • detaljno ispitivanje specifičnih sposobnosti i veština važnih za uspešno obavljanje posla
 • simulaciju različitih životnih situacija – sveobuhvatan uvid u osobnost kandidata
 • objektivno poređenje njihovih rezultata
 • kontrolu subjektivne pristranosti ispitivača
 • trening pažnje (kako pojačati koncentraciju i učinkovitost)
Oblast : Psihijatrija