O nama

Vizim danas

VIZIM je prvi privatni dom zdravlja u Srbiji.

Zakoračio je u treću deceniju uspešnog poslovanja koje se ogleda u odgovornoj brizi o zdravlju pacijenata, koji pojedinačno, porodično ili kompanijski kvalitet života poveravaju timu lekara i zdravstenih stručnjaka VIZIMA.

Mrežu ustanova Doma zdravlja VIZIM čine dve lokacije u Beogradu i jedna u Novom Sadu:

  • Dom zdravlja „Vizim“ – Beograd, Zdravka Čelara 14a
  • Dom zdravlja „Vizim“ – Novi Beograd, Airport City
  • Dom zdravlja „Vizim“ – Novi Sad, Šajkaška 37

kao i 3 zdravstvene stanice:

  • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Vizim“ – Kragujevac, Bulevar kraljice Marije bb
  • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Vizim“ – Užice, Vidovdanska 14
  • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Vizim“ – Novi Pazar, Osmana Đikića 51

Prateći potrebe stanovništva, VIZIM nastavlja da širi svoju mrežu.

VIZIM Tim, pored kvalifikovanog  medicinsko-tehničkog osoblja, danas zapošljava preko 150 lekara koji se bave stalnim stručnim usavršavanjem i naučno istraživačkim radom, pa su stoga brojne nagrade na domaćim i međunarodnim lekarskim kongresima očekivana potvrda njihovog posvećenog rada.

Dom zdravlja VIZIM je savremeni sistem spreman da odgovori na sve zahteve pacijenata. Opšte i specijalističke ordinacije, respektabilni tim neophodne medicinske podrške i savremena medicinska oprema, čine da Dom zdravlja VIZIM predrasudu preinačuje u suprotost – zbog čega se njihovi pacijenti prilikom dolasku lekaru osećaju prijatno, zaštićeno i sigurno.

8I8A0477

Vizim nekada

Uspešan dvanaestogodišnji rad Poliklinike VIZIM, koju je 1994. godine pokrenula dr Zorica Dinić, prethodio je osnivanju prvog privatnog doma zdravlja u Srbiji – Doma zdravlja VIZIM.

Poliklinika VIZIM svoj intenzivni razvoj potvrđuje 2001. godine otvarajući prvu ambulantu u palati „Beograđanka“. Dve godine kasnije, sa radom počinje i ambulanta smeštena u jednoj od najznačajnijih kulturnih ustanova Srbije – u zgradi Narodnog pozorišta, čime se Poliklinika VIZIM pozicionirala kao zvanična zdravstvena ustanova koja brine o zdravlju članova sva tri ansambla Narodnog pozorišta (opera, drama, balet).

U godinama koje slede, obim posla je rastao kao i potrebe za proširenjem, pa se 2006. godine Poliklinika VIZIM transformiše prerastajući u istoimeni Dom zdravlja.

Zasnovan na iskustvu, porodičnoj tradiciji i izrazitom entuzijazmu visokostručne porodice Dinić, Dom zdravlja VIZIM je krčio puteve privatnoj praksi u Srbiji, paralelno razvijajući sopstveni, složen zdravstveni sistem koji danas čine tri doma zdravlja (Beograd, Novi Beograd i Novi Sad) i pet zdravstvenih stanica.

Za poverenje velikog broja korisnika usluga Doma zdravlja VIZIM, zaslužan je odnos svih zaposlenih prema delikatnoj delatnosti kakva je zdravsto, a koji podrazumeva: poštovanje svakog pacijenta, ljubav prema sopstvenoj profesiji i neprekidno medicinsko usavršavanje.  

Temelje ovakvom odnosu VIZIMA prema korisnicima usluga ovog Doma zdravlja, postavila je dr Zorica Dinić*, rečima koje je uputila prilikom otvaranja prve poliklinike, a koje i danas boje VIZIMA čine prepoznatljivim i poštovanim:

„Moramo da učestvujemo u svemu što se dešava u sredini u kojoj živimo. Bez obzira što radimo u privatnoj praksi, pacijenti treba da nas osete kao lekare, a ne kao trgovce. Spadam među ljude koji misle da ne treba škrtariti na lepim rečima i delima. Kao verujuća osoba mislim da bi nam svima bilo mnogo lakše u životu, kada bi se svako trudio da bude dobar čovek.“

 

* dr Zorica Dinić: https://www.ekapija.com/people/234542/zorica-dinic-vlasnica-vizima-prvog-privatnog-doma-zdravlja-u-srbiji-zivot-pocinje

Misija, vizija i vrednosti

MISIJA

Kroz širok spektar zdravstvenih usluga, Dom zdravlja VIZIM nastoji da unapredi kvalitet života i da očuva zdravlje javnog mnjenja kroz razvijanje njihove svesti o značaju preventivnih pregleda, o važnosti ranog dijagnostikovanja bolesti i pravovremenog i kompetentnog lečenje. 

VIZIJA

Delatnost ovog Doma zdravlja u skladu je sa težnjom VIZIMA da (p)ostane sinonim za dobro zdravlje, poverenje i sigurnost.

NAŠE VREDNOSTI

  • TRADICIJA: Prvi privatni Dom zdravlja u Srbiji, osnovan pre više od dve decenije.
  • INTEGRITET: Korisnici usluga Doma zdravlja VIZIM brigu o svom zdravlju poveravaju stručnjacima koje odlikuje bezuslovna i nepokolebljiva odgovornost prema moralnim vrednostima i dužnostima.
  • STRUČNOST: VIZIM Tim se neprekidno usavršava prateći svetska medicinska dostignuća, stručnu literaturu i časopise, univerzitetska ispitivanja i holistički pristup ljudskom zdravlju i očuvanju zdrave životne sredine.
  • POVERENJE: Sa svojim poslovnim saradnicima i korisnicima medicinskih usluga, Dom zdravlja VIZIM neguje odnos koji se temelji na iskrenosti i uzajamnom poverenju.

Sve vrednosti kojima se vodi i kojih se pridržava Dom zdravlja VIZIM, u osnovi su usmerene ka poboljšanju zdravlja celokupne nacije.

8I8A0441