Oftalmologija

Oftalmologija

Služba oftalmologije obuhvata:

– proveru dioptrije (oka i naočara) – fokometar
– određivanje dioptrije – autorefraktometar
– pregled prednjeg segmenta oka – fotospalt
– pregled očnog dna (na usku ili na široku zenicu)
– merenje očnog pritiska (beskontaktno – air puff)
– sistematse preglede za firme
– sistematske preglede za upis u prvi razred
– pregledi preko osiguranja
– pregledi za radna mesta sa povećanim rizikom
– ciljani oftalmoloski pregledi – pregled vida po Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za računarom Sl.glasnik 93/20013 (ko radi duze od 4 sata za računarom)
-lekarska uverenja za posao
-lekarska uverenja za voznju