Oftalmologija

Oftalmologija

Interna medicina predstavlja široku granu medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem oboljenja unutrašnjih organa.
Internistički pregled predstavlja jedan od najsveobuhvatnijih pregleda u domenu medicine odraslog doba i podrazumeva:- anamnezu (uvid u zdravstveno stanje pacijenta kroz razgovor)

 • klinički pregled
 • merenje krvnog pritiska
 • EKG
 • laboratorijske analize
 • postavljanje dijagnoze i određivanje terapije
 • predlaganje dopunskih ispitivanja, ukoliko su potrebna

Oblast interne medicine obuhvata sledeće subspecijalnosti :

 • kardiologija
 • endokrinologija
 • pulmologija
 • alergologija
 • gastroenterologija
 • nefrologija
 • reumatologija
 • hematologija
 • onkologija

U Vizimu moguće je obaviti internistički i pripadajuće subspecijalističke preglede, kao što su:

 • EKG
 • EHO srca
 • Holter EKG (EKG monitoring tokom 24 sata)
 • AMKP (merenje krvnog pritiska tokom 24 sata)
 • Tumačenje nalaza holtera EKG-a i TA i predlog terapije
 • Ergometrija (test opterećenja srca)
 • Spirometrija
 • Osteodenzitometrija
 • Inbody merenje –profesionalni analizatori sastava tela
 • Internistički pregled radi odobrenja planirane operacije ili dobijanja vakcine
 • Sistematske preglede
 • Kontrolne preglede
 • Konsultacije i savetovanja (prevencija ili komplikacije postojećih bolesti)
 • Propisivanje recepata

Svojim pacijentima Vizim preporučuje: 

 • da pre dolaska kod subspecijaliste obave sveobuhvatni internistički pregled kako bi se ustanovio problem i potvrdila eventualna potreba za daljim pregledima i ispitivanjima
 • da ponesu svu prethodnu medicinsku dokumentaciju

Doktori Vizima će učiniti sve što je u domenu njihove kompetencije kako bi zdravlje, kondiciju i opšte stanje organizma svojih pacijenata podigli na najviši nivo. Predano i pravilno lečenje pacijentima Vizima omogućava kvalitetniji život.

Oblast : Oftalmologija