Neurologija

Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema. Prvenstveno se bavi opisom, objašnjenjem i lečenjem bolesti prouzrokovanih patološkim procesima i strukturalnim oštećenjima centralnog (mozak i kičmena moždina) i perifernog (periferni nervi) nervnog sistema.
Neurologija je dugo bila povezana sa psihijatrijom (granom medicine koja se prvenstveno bavi psihičkim poremećajima), međutim u posljednjih 50-tak godina te su dve grane medicine podeljene, temeljem novih anatomskih i fizioloških spoznaja.

Neurologija se prvenstveno bavi uzrocima žarišnih neuroloških ispada, odnosno znakovima bolesti koji odgovaraju ispadu funkcije pojedinih delova tela: smetnje vida koje ne možemo objasniti bolestima oka, smetnje funkcije mišića lica i/ili tela (slabost mišića, nespretnost, ispadi mirisa – trnci, žarenje, gubitak pojedinih kvaliteta mirisa), stečene smetnje govora, poremećaji svesti.

Najčešće neurološke bolesti su:

  • Moždani udar (svi oblici moždanog udara)
  • Epilepsija (kao i dijagnostika poremećaja svesti)
  • Multipla skleroza (i druge bolesti propadanja neurona)
  • Mijastenija gravis (i druge bolesti koje dovode do mišićne slabosti)
  • Parkinsonova bolest (i druge bolesti koje dovode do poremećaja pokreta)
  • Glavobolja
  • Bolesti kralježnične moždine
Oblast : Neurologija