Centar za vene

Centar za vene

Proširene vene ili proširenje vena je najčešća bolest periferne cirkulacije. Prisutna je u većem obimu kod oko 30% odraslog svetskog stanovništva, dok 80% ima proširene venske kapilare. Najzastupljenije su promene na površnom sistemu vena, manje izražene na dubokim i perforantnim venama. Smetnje koje ukazuju na bolest su raznovrsne. Može se javiti osećaj teških i bolnih nogu ,otoci podkolenica i noćni grčevi. Česta pojava je i brzo zamaranje pri stajanju i hodu, žarenje i svrab kože. Uz vidljive prosirene vene, to je najvažniji razlog i preporuka da se obavi klinički i ultrazvučni pregled vena. Po postavljenoj dijagnozi, preporučuje se terapija kao i saveti za način života. Pregled je značajan i zbog prevencije komplikacija koje mogu biti akutne i hronicne.

Tromboza vena

Najznačajnija akutna komplikacija proširenih vena je tromboza vena, česta posle povreda, operacija, tumora, infekcija, u trudnoći, posle dugih putovanja, kod osoba sa povećanim sklonošću za nastanak tromboze (trombofilija). Tromboze, posebno dubokih vena , mogu da se komplikuju pojavom plućne tromboembolije.

U terapiji se primenjuju trombolitici, niskomolekularni heparini, fibrinolitici, antikoagulantna terapija i kompresivna terapija. Česte akutne komplikacije su dermatitisi (oštećenje kože), ruptura vene (prskanje venskog zida i spoljašnje krvarenje) i celulitis (infekcija kože i podkožnih tkiva), sa povišenom temperaturom, crvenilom kože i otokom. Kasne komplikacije su hronični otok, ekcem, tamno braon prebojena i zadebljana koža i pojava rana na podkolenicama (posttrombotski sindrom, venske ulceracije ).

Proširene vene

Proširene vene se mogu videti kod više članova i generacija jedne porodice, što se odnosi i na pojavu komplikacija. Zbog toga je vrlo važna rana dijagnoza, uvid u istoriju ličnih i porodičnih bolesti. Potom se radi ultrazvučni pregled periferne cirkulacije, identifikacija faktora visokog rizika za nastanak tromboze i rana. Takođe se radi na zaštiti pacijenata sa utvrđenim rizikom u toku operacija, višesatnih putovanja avionom, u toku porodjaja. Lečenje se sprovodi na osnovu preporuka i savremenih protokola. Oni su doneti na osnovu, multicentričnih, randomizovanih i kontrolisanih studija. Osnova svega je klasifikacija bolesti i konsenzusa svetskih i evropskih foruma u ovoj oblasti medicine.

Postoji šest stadijuma bolesti, zbog toga je važna prevencija težih formi i komplikacija. I terapija i prevencija su zasnovanje na holističkom principu, primeni personalizovane medicine (terapija po meri svakog pacijenta), uz primenu hirurgije ( klasične ili laserske operacije vena ). Takođe se primenjuje i više metoda medikamentoznog lečenja koje podrazumeva primenu venotonika za sistemsku i lokalnu upotrebu antikoagulantnih lekova, kompresivne terapije, biostimulativnih lasera, limfokinetika, obloga za previjanje i drugih metoda flebološke terapije.

Posebno su značajni pacijenti visokog rizika, sa abominalnim, ginekološkim i drugim velikim operacijama, sa malignim tumorima, u toku radio ili hemoterapije, sa naslednom sklonošću za trombozu vena, povišenim arterijskim pritiskom i koronarnom bolešću i posle povreda. Njihovo lečenje zahteva multidisciplinarni pristup i redovne kontrole. Na prvom pregledu i tokom kontrola, pružaju se pacijentima sva neophodna objašnjenja u vezi sa terapijom, ishranom, fizičkim aktivnostima i faktorima rizika. Predviđena je i mogicnost održavanja predavanja i radionica za pacijente. Tu se pružaju detaljna objašnjenja u vezi sa nastankom samog oboljenja. Primenjuju se posebni oblika terapija (elastične kompresivne terapije, obloga za previjanje i dr.) i odgovorima na sva pitanja koja su važna za njihovo lečenje i održavanje zdravlja.

Prim dr Javorka Delić

Osim na našem veb sajtu možete nas pratiti i putem našeg Facebook i Instagram profila.

Oblast : Centar za vene