Fizikalna medicina i rehabilitacija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Doma zdravlja Vizim, obuhvata:

 • sedam specijalista FMRh, od kojih su dva dečji fizijatri
 • dva terapeuta, od kojih je jedan i fitnes instruktor

Na obe lokacije, u obe smene, pruža se mogućnost pregleda i davanja medikamenata (analgetska, antiinflamatorna, injekciona, intraartikularna, infuziona terapija, fizikalne i kinezi terapije, kao i mogućnost kućnih poseta).

Preventivnim sistematskim pregledima obuhvaćen je i program edukacije i informisanja o merama ergonomije tokom sedenja i/ili stajanja tokom rada, posebno u odnosu na stanje od početka Pandemije CovSARS 19, zatim o vrstama fizičke aktivnosti van radnog vremena kao i mogućim rekreativnim aktivnostima u odnosu na stanje mišićnoskeletnog sistema.

Ciljani pregled fizijatra

Obuhvata sveobuhvatan klinički uvid u bolna stanja, a najčešće:

 • kičme i zglobova (bolni vratni mišići i sindrom slabinskih leđa, pomeranja međupršljenskih diskusa), vanzglobne upale ramena, lakta… i  bolne promene kolena i kuka usled degeneracije
 • bolovi izazvani urođenim ili stečenim deformitetima kičemnog stuba (skolioza, kifoza)
 • bolovi nastali usled povreda (prelomi, uganuća, iščašenja ekstremiteta)
 • bolna stanja kao posledice neuroloških događaja (stanje oduzetosti ekstremiteta posle šloga), oštećenja perifernih nerava (pad stopala, trnjenje i bol u šakama)
 • zbog zapaljenskih promena u zglobovima (reumatoidni artritis, urični artritis, sistemske bolesti vezivnog tkiva…)
 • u cilju donišenje odluke o propisivanju ortortskih pomagala (korketibilni ulošci, ortorska obuća, ortoze, steznici, mideri…)

U okviru fizikalne terapije od analgomiorelaksantnih procedura primenjuju se:

 • elektroterapija (TENS, IFS, DD, EF, ES …)
 • terapija niskofrekventnim elektromagnetnim poljem
 • ultrazvučna terapija
 • laseroterapija i Bioptron lampa (svetlosna terapija)
 • terapija pokretom u okviru kineziterapije (individualni rad)
 • medicinksi programi vežbi (po obezboljavanju pacijenta)
 • korektivne vežbe (za korekciju posture stopala, obuka zaštitnim položajima…)

Osim na našem veb sajtu možete nas pratiti i putem našeg Facebook ili Instagram profila.

Oblast : Fizikalna medicina i rehabilitacija