Karijera

Zašto raditi u Vizimu?

„Vizim” je ustanova koja svojim zaposlenima pruža mogućnost profesionalnog potvrđivanja i napredovanja kroz:

Menadžment „Vizima” na vreme prepoznaje stručne pojedince koji poseduju etičnost, kreativnost i neizmernu želju za neprestanim proširivanjem znanja, kao i za izgrađivanjem profesionalnog odnosa prema svom pozivu i korisnicima medicinskih usluga. Takvim odabirom, ovaj Dom zdravlja formira stabilan tim koji u svakom tenutku može odgovoriti na sve zahteve pacijenata i koji ujedno predstavlja konkurentnu zdravstvenu ustanovu u Srbiji.

 

Da li ste Vi prava osoba za nas?

Uspešnost Doma zdravlja „Vizim” čine stručnjaci koji poseduju:

Dom zdravlja „Vizim” već godinama gradi i neguje bazu podataka potencijalnih kadrova. Baza se redovno ažurira, a poverljivost i zaštićenost podataka se sprovode po najvišim svetskim standardima. Takođe, „Vizim” je potpisnik obaveze prema kojoj se podaci iz baze ne mogu koristiti u druge svrhe, osim za namenu „otvorenog konkursa“. Ovakav sistem omogućava uvek dostupnu i aktivnu bazu podataka, kao i profesionalnu komunikaciju sa stručnjacima koji su učestvovali na konkursu i/ili koji su na ovaj način potvrdili svoju zainteresovanost da budu deo „Vizim”-tima.

Zainteresovani za rad u ovom Domu zdravlja, svoj CV mogu poslati na imejl adresu Sektora ljudskih resursa: konkurs@vizim.co.rs

 

Najvrednija imovina „Vizim” je – znanje

Dom zdravlja „Vizim” redovno sprovodi profesionalnu obuku svojih kadrova, omogućavajući im prisustvo na kongresima i simpozijuma u zemlji i inostranstvu.

Stalnim profesionalnim usavršavanjem i praćenjem svetskih trendova u medicini i menadžmentu, ovaj Dom zdravlja potvrđuje svoje stanovište po kojem je znanje najvrednija imovina Kompanije.

Takođe, svojim poslovnim prostorijama i ljudskim resursima, Dom zdravlja „Vizim” predstavlja nastavno-naučnu podršku Fakultetu organizacionih nauka, čime je u mogućnosti da prenosi stečena znanja i iskustva, kao i da blagovremeo prepoznaje jedinstvene talente nudeći im mogućnost za zapošljavanje i saradnju.

 

Ljudski potencijal

Dom zdravlja „Vizim” je svestan vrednosti svojih kadrova, kao što su I zaposleni I saradnici svesni vrednosti Doma zdravlja „Vizim”, na osnovu čega je izgrađen pravilan I kvalitetan  odnos između zaposlenih i poslodavca. Upravljanje ljudskim potencijalima predstavlja ključ dugoročne stabilnosti I tržišne konkurentnosti. Zahvaljujući ovako izgrađenom sistemu, menadžment Doma zdravlja „Vizim” je u mogućnosti da svaku svoju ideju uspešno i pozitivno realizuje, a da krizne situacije predupredi i/ili efikasno stabilizuje.

 

Aktuelni konkursi

PRIDRUŽITE SE „VIZIM” TIMU, POZVANI STE!

Usled rasta obima poslovanja, Dom zdravlja „Vizim”– Medicinski sektor, raspisuje konkurs i oglašava sledeća RADNA MESTA:

Medicinska sestra/tehničar

KVALIFIKACIJE:

  • Srednja, viša ili visoka medicinska stručna sprema
  • Poželjno znanje engleskog jezika i rada na računaru

Dom zdravlja „Vizim” nudi zahtevnu, ali izuzetno stimulativnu radnu sredinu, kao i šansu za daljim učenjem, stručnim usavršavanjem i napredovanjem. Lični rezultati i doprinosi se blagovremeno prepoznaju, vrednuju i nagrađuju.

CV poslati na imejl adresu: konkurs@vizim.co.rs