Opšta medicina

Opšta medicina

Opšta medicina kao služba spada u oblik primarne medicinske zdravstvene zaštite. Da bi bio efikasan, sistem primarne zdravstvene zaštite, mora biti:

Opis posla doktora medicine u ordinaciji za opštu medicinu:

Nema mnogo medicinskih instanci u kojima su doktori opšte medicine u položaju da pruže više umeća i ekspertize u odnosu na ostale lekare – ali zato ima mnogo okolnosti u kojima je najvažnije razumevanje koje imaju za svoje pacijente i koje nikakva ekspertiza nikada neće moći da zameni.