Opšta medicina

Opšta medicina

Osim dijagnostike, lečenja i praćenja pacijenata, primarni zadatak opšte medicine je prevencija koja se bazira na podizanju svesti pacijenata o značaju preventivnih pregleda i laboratorijskih analiza.

Pregled lekara opšte medicine podrazumeva uzimanje detaljnih anamnestičkih podataka o opštem stanju pacijenta kao i o aktuelnim tegobama, potom kompletan klinički pregled i merenje vitalnih parametara, kao što su: krvni pritisak, puls, telesna temperatura, saturacija, ŠUK (šećer u krvi)…

Usluge u službi opšte medicine:

  • Opšti pregledi (respiratornog, gastrointestinalnog, koštano-mišićnog, neurološkog sistema…)
  • Sistematski pregledi
  • Lekarska uverenja o zdravstvenoj sposobosti
  • Pregled pre vakcinacije
  • Izdavanje lekova na recept
  • Propisivanje i ordiniranje parenterealne terapije (intramuskularne, venske terapije)
  • Osteodenzitometrija (skrining metod za određivanje gustine kostiju)
  • Spiromerija (merenje kapaciteta pluća)

Za pacijent koji nisu u mogućnosti da dođu u prostorije Doma zdravlja Vizim, organizuju se pregledi i ordiniranje terapija kroz službu kućne nege.

Oblast : Opšta medicina