Opšta medicina

Opšta medicina

Osim dijagnostike, lečenja i praćenja pacijenata, primarni zadatak opšte medicine je prevencija koja se bazira na podizanju svesti pacijenata o značaju preventivnih pregleda i laboratorijskih analiza.

Pregled lekara opšte medicine podrazumeva uzimanje detaljnih anamnestičkih podataka o opštem stanju pacijenta kao i o aktuelnim tegobama, potom kompletan klinički pregled i merenje vitalnih parametara, kao što su: krvni pritisak, puls, telesna temperatura, saturacija, ŠUK (šećer u krvi)…

Usluge u službi opšte medicine

Za pacijent koji nisu u mogućnosti da dođu u prostorije Doma zdravlja „Vizim”, organizuju se pregledi i ordiniranje terapija kroz službu kućne nege.