Laboratorijska dijagnostika

Laboratorija

Laboratorija u sklopu naše ustanove Vam nudi pouzdane hematološke i biohemijske analize. Uzorak možemo uzeti kod Vas u stanu ili kolektivu.

Osnovni laboratorijski pregledi uključuju:

Vaše analize će biti gotove isti dan, ukoliko ih dostavite u prepodnevnim satima, ili sutradan, ukoliko materijal dostavite u poslepodnevnim časovima. Ukoliko postoji potreba za hitnim analizma (KKS, urin, SE, glukoza), osoblje laboratorije će izaći u susret pacijentima, kao i hroničnim bolesnicima koji mogu dobiti analize u roku od 30 do 60 minuta po davanju uzorka.

U našoj laboratoriji pored osnovnih hematoloških i biohemijskih analiza, radimo i hormonske analize, tumor markere, viruse, određivanje nivoa lekova, mikrobiološke analize itd.

Na vaš poziv organizujemo dolazak tehničara na kućnu adresu radi uzimanja uzoraka za laboratorijsko testiranje.
 
Naše aktivnosti možete pratiti i putem Facebook i Instagram profila.