Ginekologija

Ginekologija

Služba ginekologije se bavi preventivnim pregledima, dijagnostikom, praćenjem i lečenjem ginekoloških oboljenja. U okviru ove Službe postoji i usluga praćenja i vođenja trudnoće, koja podrazumeva redovne ultrazvučne preglede, laboratorijske analize i skrining testove.

Cilj Službe ginekologije je očuvanje reproduktivnog zdravlja žene i očuvanje kvaliteta života žena u menopauzi.

Usluge u službi ginekologije:

 • ginekološki bimanualni pregled
 • transvaginalni ultrazvuk
 • ultrazvučni pregled male karlice
 • kolposkopija
 • klasični i Thin Prep PAPA test
 • praćenje folikula
 • aplikacija i promena pesara
 • uzorkovanje svih vrsta ginekoloških briseva

Usluge u obstetriciji / akušerstvu:

 • ultrazvučni pregled trudnice
 • skrining I i II trimestra (Doble, Triple i Quadriple test)
 • CTG monitoring
 • ekspertski ultrazvuk trudnice

Intervencije u službi ginekologije:

 • postavljanje i uklanjanje intrauterusnog uloška (spirala)
 • aspiraciona PAJPEL biopsija
 • vaporizacija virusnih bradavica (kondiloma)
 • vaporizacija promena na grliću materice
 • incizija himenalnog prstena

Intervencije se izvode u lokalnoj analgeziji, radiofrekventnim aparatom, brzo i bezkrvno.

                                                  

                                                      Ultrazvučni pregled male karlice

Ultrazvučni pregled male karlice je jednostavan i pouzdan način da se sagleda unutrašnjost stomaka. Aparat na kojem se obavlja ova vrsta pregleda radi putem ultrazvučnih talasa (slično sonaru ili radaru). Ultrazvučna sonda koja je povezana sa ultrazvučnim aparatom postavlja se ili iznad ili unutar ljudskog tela, u zavisnosti od toga koji se organ pregleda. Pregled može da se obavi pomoću unutrašnje (trasvaginalne) ili spoljašnje transabdominalne sonde ili pomoću obe. Ukoliko je moguće, radije se bira unutrašnji pregled. Sonda emituje zvučne talase koji putuju kroz telo i odbijaju se od svake strukture sa kojom dođu u kontakt. Povratni (odbijeni) talasi ili odjeci čitaju se pomoću UZ-nog aparata i pretvaraju se u sliku na monitoru. Talasi pokazuju veličinu uočenog objekta, udaljenost i gustinu (krv, kost, tkivo…). 

Kada je potreban ultrazvučni pregled male karlice?

U mnogim slučajevima ultrazvučni pregled se obavlja da bi se otkrio problem i ponudilo rešenje. Ponekad pregled može da sugeriše da postoji problem i u tom slučaju više otkriva o tome šta nije u redu i pomaže da se sačini plan lečenja.

Da li ja moram da radim Ultrazvučni pregled? 

Ne. To je vaša odluka.

Ultrazvuk se najčešće koristi da bi se potvrdio nalaz ginekološkog pregleda ili da bi se razrešilo istovremeno postojanje raznovrsnih problema. Ponekad je fizički pregled dovoljan i nema potrebe za dodatnim ispitivanjem.

Ultrazvuk tokom trudnoće?

Ultrazvuk se svakodnevno koristi za pregled trudnica i potpuno je bezbedan. I pored toga, stalna je preporuka da se ograniči vreme pregleda.

Koliko je pouzdan ultrazvučni pregled male karlice?

Ultrazvuk je veoma tačan i u većini slučajeva može da ponudi detaljne informacije. Ultrazvučni pregledi imaju svoja ograničenja, tako da je ponekad potrebno ponoviti ultrazvučni pregled, a ponekad se traže dodatni pregledi.

Ultrazvučni pregled i menstruacija?

Većina ultrazvučnih pregleda male karlice se radi u bilo kom periodu menstrulanog ciklusa. Pojedine preglede je najbolje raditi tokom određenih perioda ciklusa, što će preporučiti ginekolog.

Koliko traje pregled?

Uobičajen ultrazvučni pregled traje 10 do 15 minuta, ali može trajati kraće ili duže. Neophodno trajanje pregleda zavisi od razloga zbog koga se radi pregled i od postojećeg nalaza.

Šta je kolposkopija?

Kolposkopija je način da se izbliza pregleda grlić materice. To je brz i jednostavan način da se otkriju ćelijske promene na grliću materice koje bi mogle ugroziti zdravlje žene i preći u karcinom.

Šta se dešava za vreme kolposkopije?

Pacijentkinja je na ginekološkom stolu, kao i tokom ginekološkog pregleda. Koristeći spekulum, ginekolog otvara vaginu razdvajajući zidove kako bi što bolje video grlić. Tri postotnim rastvorom sirćeta, ginekolog natapa grlić materice čime će abnormalne ćelije učiniti vidljivim. Nakon toga, doktor pregleda grlić kroz kolposkop, instrument koji izgleda kao binokularni mikroskop sa jakim osvetljenjem. Kolposkop ne dodiruje pacijentkinju, niti ulazi u vaginu i samo omogućava ginekologu da precizno oboji grlić sa pet postotnim Lugolovim rastvorom (kalijum-jodid). Ovaj postupak, koji se naziva “Šilerova proba”, učiniće da se zdravi delovi grlića oboje braon bojom, a da delovi tkiva sa abnormalnim ćelijama ostanu neobojeni ili slabo obojeni.

Da li kolposkopija boli?

Kolposkopija je skoro bezbolna. Pacijentkinja može osetiti izvesan pritisak tokom ulaska spekuluma i/ili slab “ubod” ili peckanje usled natapanja grlića rastvorom sirćeta.

Šta treba znati pre zakazivanja kolposkopskog pregleda?

Kolposkopski pregled ne iziskuje posebnu pripremu. Dva su saveta koje ginekolog upućuje pacijentkinjama kako bi im tretman bio maksimalno komforan:

 • Da se kolposkopija planira i zakaže u vreme kada pacijentkinja ne očekuje menstruaciju, jer ova okolnost doktoru olakšava pregled grlića.
 • Da pacijentkinja ne koristi vaginalne tampone, da ne umeće vaginalnu terapiju i da ne upražnjava seksualne odnose najmanje 24 sata pre kolposkopskog pregleda.

Šta je PAP bris, a šta HPV tipizacija?

Bris grlića materice koji se u laboratoriji boji specijalnim bojama po posebnoj proceduri zove se PAP bris ili bris bojen po metodi Papanikolau, grčkog doktora koji je otkrio ovaj dijagnostički postupak. Ovakav bris omogućava pripremu za mikroskopsko posmatranje uzorka ćelija sa površine grlića materice, na osnovu čega se mogu otkriti abnormalne ćelije koje se mogu povezati sa karcinomom grlića.

Bris se uzima prilikom kolposkopskog ili običnog ginekološkog pregleda. Postoje dva metoda uzimanja:

 1. Konvencionalni metod koji uključuje korišćenje specijalne drvene špatule i specijalne plastične četkice. Sa drvenom špatulom se uzima “trag” sa površine grlića materice, a zatim se četkicom uzima uzorak sa početnog dea unutrašnjeg kanala grlića. Potom se uzeti materijal sa špatule i četkice prenosi na dve odvojene staklene pločice koje se nakon fiksiranja u alkoholu i sušenja šalju patologu na pregled i ocenu.
 2. THIN PREP PAP test ili Liquid based – citologija se obavlja posebno dizajniranom plastičnom četkicom koja omogućava istovremeno uzimanje uzorka i sa površine i sa početnog dela unutrašnjeg kanala grlića materice. Nakon toga, četkica se pere u specijalnom tečnom medijumu kako bi se izdvojio uzeti material koji će patolog, na kraju, analizirati i oceniti.

Zbog veće senzitivnosti i tačnosti, u svetu se uglavnom koristi drugi metod.

Zašto se radi HPV tipizacija grlića materice?

Prisustvo Humanih papiloma virusa (HPV) se sastoji od postupka uzimanja brisa sa površine grlića i sa početnog dela unutrašnjeg kanala grlića materice. Ginekolog će to obaviti specijalno konstruisanim mekim četkicama, nakon čega će ih uroniti u poseban tečni medijum koji se u namenskoj kiveti transportuje do laboratorije. Tu će se uraditi PCR test na prisustvo genetskog materijala Humanih papiloma virusa – glavnih izazivača karcinoma grlića.

Ukoliko su virusi prisutni, odrediće se koji su tipovi virusa u pitanju i na osnovu toga će doktor proceniti stepen rizika za pojavu karcinoma.

Cene možete saznati na zvaničnom cenovniku Doma zdravlja Vizim.

Oblast : Ginekologija