Stomatologija

Stomatologija

Osmeh može da promeni život! Onoga koji se osmehuje, i onoga kome je osmeh upućen.
Zdrav i lep osmeh, kao i sticanje zdravih navika preduslov su za kvalitetniji život.
Otuda su u Domu zdravlja „Vizim” stomatološki pregled i konsultacije – besplatni.
Stomatološke sale i stomatolozi „Vizima” pružaju usluge najvišeg nivoa kvaliteta, što podrazumeva profesionalni pristup u dijagnostifikovanju i lečenju svih vrsta stomatoloških oboljenja, primenu vrhunskih materijala i tehnika koje su danas prihvaćene u svetu.Usluge u okviru stomatološke službe „Vizima” su:

– redovni sistematski pregledi
– oralna higijena
– dečija i preventivna stomatologija
– estetska stomatologija
– lečenje bolesti usta i zuba
– mobilna i fiksna protetika
– oralna hirurgija
– paradontologija
– ortopedija vilica

Radi održavanja i poboljšanja zdravlja čitavog organizma, stomatološki pregledi su od podjednake važnosti kao i ostale zdravstvene kontrole. Posete stomatologu treba da su redovne, na svakih šest meseci.

Oblast : Stomatologija