Stomatologija

Stomatologija

Osmeh može da promeni život! Onoga koji se osmehuje, i onoga kome je osmeh upućen.
Zdrav i lep osmeh, kao i sticanje zdravih navika preduslov su za kvalitetniji život.
Stomatološke sale i stomatolozi Vizima pružaju usluge najvišeg nivoa kvaliteta, što podrazumeva profesionalni pristup u dijagnostifikovanju i lečenju svih vrsta stomatoloških oboljenja, primenu vrhunskih materijala i tehnika koje su danas prihvaćene u svetu.

Usluge u okviru stomatološke službe Vizima su:

  • redovni sistematski pregledi
  • oralna higijena
  • dečija i preventivna stomatologija
  • estetska stomatologija
  • lečenje bolesti usta i zuba
  • mobilna i fiksna protetika
  • oralna hirurgija
  • paradontologija
  • ortopedija vilica

Radi održavanja i poboljšanja zdravlja čitavog organizma, stomatološki pregledi su od podjednake važnosti kao i ostale zdravstvene kontrole. Posete stomatologu treba da su redovne, na svakih šest meseci.

Oblast : Stomatologija