Medicina rada

Medicina rada

Dom zdravlja „Vizim” je prva privatna ustanova koja poseduje registrovanu službu medicine rada, i samim tim dozvolu za obavljanje sistematskih, prethodnih i periodičnih pregleda, izdavanje lekarskih uverenja, i obavljanje procene uslova i rizika na radnom mestu i radnoj okolini, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

U službi medicine rada obavljaju se pregledi:

Vrste pregleda koji se obavljaju su:

Pored navedenih, u našoj ustanovi možete obaviti preglede i dobiti uverenja za:

U okviru službe možete obaviti i druge preglede, a u cilju izdavanja lekarskih uverenja za:

I na kraju, u našoj službi možete dobiti: