Kućno lečenje

Kućno lečenje

Kućno lečenje ima različite definicije. Svetska zdrastvena organizacija ovaj vid lečenja definiše kao: “Obezbeđivanje zdravstvenih i drugih usluga u kući, obolelim i invalidnim licima kojima nije neophodan smeštaj u institucijama.“

Ovaj oblik lečenja nadopunjuje postojeći sistem u kome su prisutni ambulantni i bolnički način lečenja.

Služba kućnog lečenja Doma zdravlja Vizim podrazumeva zdravstvenu negu i lečenje u životnom prostoru pacijenta.

Ova služba obavlja:

  • specijalističke preglede u vašem domu,
  • terensko davanje terapije (injekcije, infuzije),
  • uzimanje uzoraka za laboratorijske analize,
  • intervencije koje ne zahtevaju uslove zdravstvene ustanove (stomatološke intervencije, previjanje, i sl.).

Osim na našem veb sajtu možete nas pratiti i putem našeg Facebook i Instagram profila.

Oblast : Kućno lečenje