Kućno lečenje

Kućno lečenje

Kućno lečenje ima različite definicije. Svetska zdrastvena organizacija ovaj vid lečenja definiše kao:“ Obezbeđivanje zdravstvenih i drugih usluga u kući, obolelim i invalidnim licima kojima nije neophodan smeštaj u institucijama.“

Ovaj oblik lečenja nadopunjuje postojeći sistem u kome su prisutni ambulantni i bolnički način lečenja.

Služba kućnog lečenja Doma zdravlja „Vizim” podrazumeva zdravstvenu negu i lečenje u životnom prostoru pacijenta.

Ova služba obavlja:

Osim na našem veb sajtu možete nas pratiti i putem našeg Facebook i Instagram profila.