Cenovnik usluga službe neuropsihijatrije

Pregled lekara specijaliste

Cena: 4.000,00 dinara

Kontrolni pregled(do 7 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 2.500,00 dinara

Autogeni trening

Cena: 1.500,00 dinara