Cenovnik usluga službe neuropsihijatrije

Pregled lekara specijaliste

Cena: 3.500,00 dinara

Kontrolni pregled(do 15 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 2.500,00 dinara