Blog / dešavanja

Sportska medicina

Sportska medicina predstavlja granu medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem sportskih povreda i bolesti koje su u vezi sa sportskim aktivnostima. Sportska medicina

Korona virus

ALGORITAM AKTIVNOSTI ZA PREVENCIJU I POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE NA POSTOJANJE IZLOŽENOSTI INFEKCIJI NOVIM KORONA VIRUSOM 2019 – nCoV  Korona virus pripada grupi virusa koji

Priprema za obavljanje sistematskog pregleda

Da bi rezultati pregleda bili što jasniji i precizniji potrebno je ispoštovati određene preporuke lekara: OPŠTE PREPORUKE Obucite odeću koja će Vam omogućiti lakšu pripremu

Prevencija raka dojke

Rak dojke i mesec borbe protiv raka dojke Cilj obeležavanja Međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke je podstaći žene da se redovno javljaju na preventivne

Najčešća oboljenja srca

1. INFARKT MIOKARDA Infarkt miokarda spada u ishemijske bolesti srca. Nastaje usled nedovoljne prokrvljenosti tkiva, odnosno kao posledica začepljenja koronarne arterije krvnim ugruškom ili odlomljenim

Vakcinacija protiv Tetanusa

Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima („Sl. glasnik RS“, br. 82/2017) Aktivna i pasivna imunizacija protiv tetanusa kod povređenih lica: Član 29 Vakcinacija protiv

Hipopurinska dijeta

Purinski nukleotidi su esencijalne komponente nukleinskih kiselina. Mokraćna kiselina je krajnji proizvod metabolizma purina kod ljudi. Količina mokraćne kiseline koja se dnevno sintetiše u organizmu

Povišen Holesterol

Povišen holesterol može prouzrokovati aterosklerozu, akumulaciju holesterola i drugih materija na zidovima arterija. Pomenute naslage – koje zovemo „plak“ – mogu smanjiti protok krvi kroz arterije