Korona virus

 

KORONA VIRUS

Korona virus pripada grupi virusa koji uzrokuju bolest u rasponu od blage prehlade (koje su najčešće) do teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS). Infekcije korona virusima su česte u ljudskoj populaciji. Procenjuje se da virusi iz ove grupe prouzrokuju oko polovine svih respiratornih infekcije kod čoveka.

Novi korona virus (nCoV) pripada istoj podgrupi virusa kao i već poznati korona virusi (MERS-CoV i SARS-Cov). Prema dostupnim informacijama potvrđen je interhumani prenos virusa.

PUT PRENOSA:

Humani korona virusi se prenose od zaražene osobe preko vazduha (kašljem i kijanjem), bliskog ličnog kontakta (dodirivanje ili rukovanje), ili dodirivanjem predmeta ili površina na kojima se nalazi virus, a zatim dodirivanjem usta, nosa ili očiju pre pranja ruku i retko fekalnom kontaminacijom.

INKUBACIJA:

Prosečna dužina inkubacije zabeležena u epidemiji u Kini je 7 dana (minimalna 2 dana, a maksimalna 12-14 dana).

KLINIČKA SLIKA

Novi virus izaziva slabe do umerene tegobe u gornjim disajnim putevima, tako da liči na običnu prehladu.

Najčešći simptomi su:

Međutim, kod osoba sa slabim imunitetom, kod starijih ljudi i male dece postoji mogućnost da ovaj virus zahvati niže disajne organe, pa se može razviti upala pluća ili bronhitis. U pojedinim slučajevima dovodi do otkazivanja rada pluća ili bubrega, pa čak je moguć i smrtni ishod..

MERE PREVENCIJE:

Takođe je potrebno ukoliko imate simptome prehlade da zaštitite druge osobe tako što ćete dok ste bolesni:

Prema zvaničnim informacijama, ukoliko postoji sumnja na zarazu Korona virusom, procedura je definisana od strane Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlja Srbije, “Dr Milan Jovanović Batut”, i ista je za sve zdravstvene ustanove, sve korisnike i nalaže da sve pacijente koji imaju potencijalnu sumnju ili simptome zaraze Korona virusom treba uputiti na brojeve telefona koje je otvorilo Ministarstvo zdravlja (064 8945 235), Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović–Batut“ (011 2684 566) ili institute/zavode za javno zdravlje na teritoriji na kojoj korisnik boravi.

 

ZDRAVSTVENO UPOZORENJE

Za putnike koji dolaze iz zemalja u kojima ima slučajeva infekcije izazvane novim korona virusom (COVID-19)

Ukoliko ste boravili u području u kojima su aktuelne epidemije COVID-19, ili ste bili u kontaktu sa osobama kod kojih je potvrđena infekcija ili postavljena sumnja na infekciju, ili ste posećivali zdravstvene ustanove u kojima se leče oboleli od COVID-19,
Molimo vas da u cilju sprečavanja prenošenja infekcije u Republici Srbiji, ali i u cilju zaštite vašeg zdravlja, preduzmete sledeće mere:
– u narednih 14 dana smanjite kontakte sa drugim osobama u domaćinstvu, na radnom mestu ili na javnim mestima,
– ako osetite simptome infekcije organa za disanje (povišena temperatura, kijavica, kašalj, curenje iz nosa, otežano disanje ili drugo), odmah stavite masku preko usta i nosa, pojačate higijenu ruku (pranje toplom vodom i sapunom), izbegavajte kontakte sa drugim osobama, koristite maramicu kad kijate ili kašljete, i pozovite telefonom epidemiologa instituta ili zavoda za javno zdravlje nadležnog za područje u kome boravite (lista je data na kraju teksta). Od epidemiologa ćete dobiti uputstva o daljem postupku. Molimo vas da u potpunosti postupate u skladu sa dobijenim uputstvima.

 

Za bliže informacije možete kontaktirati 064 8945 235 (broj koji je otvorilo Ministarstvo zdravlja), zatim Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović–Batut“ (ul.Dr Subotića br.5, 11000 Beograd; Tel: 011 2684 566) ili institute/zavode za javno zdravlje na teritoriji na kojoj boravite:

 

Naziv ustanove Adresa Kontakt telefon
Gradski zavod za javno zdravlje
Beograd
ul. Bulevar Despota Stefana br. 54a, 11000
Beograd
011/2078-677
Institut za javno zdravlje Niš Bulevar dr Zorana Đinđića br.50, 18000 Niš 018/4226-338,
018/4226-448
Institut za javno zdravlje Kragujevac ul. Nikole Pašića br. 1, 34000 Kragujevac 034/504-501
Institut za javno zdravlje Vojvodine ul. Futoška br. 121, 21000 Novi Sad 021/4897-800
Zavod za javno zdravlje Požarevac ul. Jovana Šerbanovića br.14, 12000
Požarevac
012/2222-568
Zavod za javno zdravlje Ćuprija ul. Miodraga Novakovića br. 78, 35230
Ćuprija
035/8470-036
Zavod za javno zdravlje „Timok“ ul. Sremska br.13, 19000 Zaječar 019/422-543
Zavod za javno zdravlje Užice ul. Marinković Veselina br. 4, 31000 Užice 031/563-147
Zavod za javno zdravlje Čačak ul. Veselina Milekića br. 7, 32000 Čačak 032/325-019
Zavod za javno zdravlje Kraljevo ul. Slobodana Penezića br.16ž, 36000 Kraljevo 036/392-336
Zavod za javno zdravlje Kruševac ul. Vojvode Putnika br.2, 37000 Kruševac 037/422-951
Zavod za javno zdravlje Leskovac ul. Maksima Kovačevića br. 11, 16000
Leskovac
016/245-219
Zavod za javno zdravlje Vranje ul. Jovana Jankovića Lunge br. 1, 17500 Vranje 017/421-310
Zavod za javno zdravlje Šabac ul. Jovana Cvijića br. 1, 15000 Šabac 015/300-550
Zavod za javno zdravlje Valjevo ul.Vladike Nikolaja br.5, 14000 Valjevo 014/237-056
Zavod za javno zdravlje Pirot Kej b.b, 18300 Pirot 010/343-994
Zavod za javno zdravlje Novi Pazar ul. Generala Živkovića br.1, 36300 Novi Pazar 020/386-093
Zavod za javno zdravlje Subotica ul. Zmaj Jovina br. 30, 24000 Subotica 024/571-333
Zavod za zaštitu zdravlja Zrenjanin ul. dr Emila Gavrila br. 15, 23000 Zrenjanin 023/566-345
Zavod za javno zdravlje Pančevo ul. Pasterova br. 2, 26000 Pančevo 013/322-965
Zavod za javno zdravlje Sombor ul. Vojvođanska br. 47, 25000 Sombor 025/416-505
Zavod za javno zdravlje Sremska
Mitrovica
ul. Stari Šor br.47, 22000 Sremska Mitrovica 022/610-511
Zavod za javno zdravlje Kikinda ul. Kralja Petra br.70, 23000 Kikinda 0230/ 421-102
Zavod za javno zdravlje Kosovska
Mitrovica
ul. Anri Dinana bb, 38220 Kosovska Mitrovica 028/498-274