Vakcinom protiv gripa

Vakcinom protiv gripa

 

Grip je akutna, zarazna bolest disajnih puteva, prouzrokovana virusom gripa. Sezonskog je karaktera, najčešće se javlja u zimskim mesecima, u periodu između decembra i marta. Svake godine više miliona ljudi oboli od ove bolesti u svetu.

U Domu zdravlja „Vizim“ možete obaviti preventivno vakcinisanje protiv virusa gripa za sezonu 2020/2021.

Paket vakcinacije obuhvata:

 • Konsultacije sa lekarom opšte medicine
 • Vakcinu
 • Aplikaciju vakcine

Cena paketa vakcinacije iznosi 2.300,00 dinara.

 

Vakcinacija, najbolja zaštita od gripa

Virus gripa sa izrazitim patogenim potencijalom i virulencijom i uz stalne antigene mutacije, svake godine širom sveta uzrokuje epidemije, a povremeno i pandemije. U epidemiji svake godine oboli 5%-15% svetske populacije, a smrtni ishod doživljava 250 000 do 500 000 obolelih. Iako od gripa najčešće oboljevaju predškolska i školska deca, najveći rizik za hospitalizaciju, komplikacije i smrt imaju odojčad, hronični bolesnici i stariji od 65 godina.

Vakcine su najsigurniji i najbezbedniji način individualne i kolektivne zaštite protiv gripa i drugih zaraznih bolesti.

 • Zaštita se postiže posle 2-3 nedelje od vakcinacije
 • Vakcina se sastoji  od oslabljenih ili mrtvih virusa ili njhovih delova
 • Sadrži antigene tri soja virusa – 2 soja tip A I soj tip B virusa; time se kod zdravih osoba smanjuje rizik o pojave gripa za 70-90%
 • Ne daje trajni imunitet, pa se mora svake godine iznova vakcinisati (imunitet na homologe viruse traje 6-12 meseci)
 • Moguće istovremeno davanje sa drugim vakcinama
 • Pošto se vakcina svake godine prilagođava novim virusima koji cirkulišu, preventivno vakcinisanje protiv gripa se takođe mora ponoviti svake godine, od sredine oktobra do sredine novembra.
 • Preventivno vakcinisanje je moguća kod uzrasta od 6 meseci i starijih.

Efikasnost vakcinacije

 • Zdrave osobe do 65 godina starosi 70-90%
 • Deca od 2 do 6 godina oko 60%
 • Deca od 7 do 14 godina 78%
 • Stariji od 65 godina i hronični bolesnici 40-60%
 • Redukcija pneumonija i hospitalizacija 60-78%
 • Redukcija smrtnog ishoda do 80%

Vakcinacija

U epidemijama gripa najčešće komplikacije javljaju se od strane respiratornih organa u vidu: akutnog bronhitisa, primarne virusne pneumonije, sekundarne bakterijske pneumonije, bronhiolitisa, apscesa pluća, pogoršanja astme i zapaljenje srednjeg uha. Kod hroničnih bolesnika grip je često uzrok pogoršanja osnovne bolesti, čak sa otkazivanjem funkcije obolelih organa, pa je smrtnost kod hroničnih bolesnika 50-100 puta veća nego kod zdravih osoba. Zbog toga, vakcinacija je jedina, prava raspoloživa mera za zaštitu od gripa.

Ciljne grupe za vakcinaciju su:

 • Sve osobe starije od 6 meseci sa hroničnim poremećajem kardiovaskularnog i plućnog sistema uključujući i astmu, sa metaboličkim poremećajima a naročito diabetes, sa disfunkcijom bubrega i jetre, krvnim bolestima, malignim oboljenjima i sa imunodeficijencijom uključujući i HIV
 • Sve osobe starije od 65 godina života
 • Sva lica smeštena u gerontološkim centrima i ustanovama socijalne zaštite, uklkjučujući i zaposlene
 • Sve osobe zaposlene u zdravstvenim ustanovama
 • Lica zaposlena u javnim službama

Vakcina protiv gripa kontraindikovana je za:

 • Sve osobe koje imaju izraženu alergiju na proteine jaja i pileće meso
 • Osobe sa izraženom alergijom na prethodnu dozu vakcine (neomicin, formaldehid i dr.)
 • Svu decu mlađu od 6 meseci
 • Osobe koje su bolovale od Guillien-Barre sindroma
 • Osobe sa akutnom infekcijom, dok ne ozdrave

Optimalno vreme za imunizaciju?

Optimalno vreme za davanje vakcine je tokom oktobra i novembra. Međutim, po najnovijim preporukama osobe koje su u viskom riziku od infekcije, a nisu vakcinisane, treba da dobiju vakcinu tokom cele sezone gripa, bez rizika od pojave neželjenih efekata.
 
Sertifikat vakcine možete pogledati ovde