Sistematski pregled za upis u I razred osnovne škole

Deo pripreme za upis u osnovnu školu predstavlja i sistematski pregled, koji je obavezan za svako dete. Cilj sistematskog pregleda jeste procena zdravstvenog stanja deteta i njegova zrelost za upis u prvi razred osnovne škole.

Sistematski pregled

8.990 rsd
  • Pregled specijaliste pedijatrije
  • Pregled specijaliste oftalmologije
  • Pregled specijaliste ORL-a
  • Pregled specijaliste fizikalne medicine
  • Pregled stomatologa
  • Pregled logopeda
  • Kompletna krvna slika i urin*