Sistematski pregled za upis u I razred osnovne škole

Deo pripreme za upis u osnovnu školu predstavlja i sistematski pregled, koji je obavezan za svako dete. Cilj sistematskog pregleda jeste procena zdravstvenog stanja deteta i njegova zrelost za upis u prvi razred osnovne škole.

Sistematski pregled

7.900 rsd
  • Pregled specijaliste pedijatrije
  • Pregled specijaliste oftalmologije
  • Pregled specijaliste ORL-a
  • Pregled specijaliste fizikalne medicine
  • Pregled stomatologa
  • Pregled logopeda
  • Kompletna krvna slika i urin*

Napomene:

  • Ukoliko korisnik želi da obavi navedeni sistematski pregled umanjen za jedan pregled cena sistematskog pregleda iznosi 7.400,00 rsd.
  • Ukoliko korisnik želi da obavi navedeni sistematski pregled umanjen za dva ili više pregleda cena sistematskog pregleda  iznosi 6.400,00 rsd.
  • Korisnik je u obavezi da priloži izveštaje lekara o obavljenim pregledima mimo Doma zdravlja „Vizim“ kako bi  bila izdata neophodna potvrda.