Paketi pregleda sportske medicine

Sportska medicina predstavlja granu medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem sportskih povreda i bolesti koje su u vezi sa sportskim aktivnostima. Sportska medicina predstavlja važan deo uklanjanja prepreka u sportskoj aktivnosti i održavanju fizičkog zdravlja.Povrede u sportu su neizbežne, bez obzira na vrstu sporta kojim se bavite. Međutim, uz pravilnu prevenciju i negu, mnoge od ovih povreda se mogu sprečiti ili izlečiti. Ukoliko se povreda desi, sportska medicina može pomoći u brzom oporavku i vraćanju sportiste na teren.

Jedna od najvažnijih stvari u prevenciji sportskih povreda je zagrevanje. Zagrevanje pre vežbanja ili treninga pomaže u pripremi mišića i zglobova za napor koji sledi. Ovo će povećati fleksibilnost i smanjiti rizik od povreda.Još jedna važna stvar u prevenciji sportskih povreda je pravilna tehnika vežbanja. Mnoge povrede se dešavaju zbog nepravilnog načina izvođenja vežbi. Ukoliko ne znate pravilnu tehniku, najbolje je da se obratite treneru ili nekom stručnom licu koje će vam pomoći da naučite pravilnu tehniku.

Sportska medicina se bavi i lečenjem povreda koje se dese u toku sportske aktivnosti. U zavisnosti od vrste i težine povrede, lečenje može biti različito. Većina lakših povreda se leči primenom leda i kompresije. Ove metode smanjuju upalu i bol i pomažu u bržem oporavku.Ukoliko je povreda ozbiljnija, sportska medicina može preporučiti različite tretmane kao što su fizikalna terapija, elektroterapija, masaža ili hirurška intervencija. Ovi tretmani mogu pomoći u jačanju mišića, ublažavanju bolova i povećanju fleksibilnosti. Više o ovoj temi možete saznati na našem blogu

Paketi sportske medicine

PAKET 1

osnovni paket
4.500 rsd
 • Anamneza – upitnik
 • EKG
 • Pregled specijaliste sportske medicine
 • Kompletna krvna slika

PAKET 2

deca rekreativci do 12 godina
7.300 rsd
 • Anamneza – upitnik
 • Analiza telesnog sastava InBody vagom
 • EKG
 • Pregled specijaliste sportske medicine
 • Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Kompletna krvna slika
 • Zaključak specijaliste sportske medicine

PAKET 3

Deca starija od 12 godina i mlađa ukoliko su profesionalci
18.300 rsd
 • Anamneza – upitnik
 • Analiza telesnog sastava InBody vagom
 • EKG
 • Pregled specijaliste sportske medicine
 • Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
 • *Kompletna krvna slika sa biohemijom i analizom urina
 • Pregled specijaliste kardiologije i ultrazvuk srca
 • Ergometrija (TFO)
 • Ultrazvuk abdomena
 • Pregled prema indikaciji (ORL ili oftalmološki)
 • Zaključak specijaliste sportske medicine

PAKET 4

Odrasli profesionalci
23.800 rsd
 • Anamneza – upitnik
 • Analiza telesnog sastava InBody vagom
 • EKG
 • Pregled specijaliste sportske medicine
 • Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Kompletna krvna slika sa biohemijom, dodatnim analizama ( elektroliti; fe; feritin; vitamin D; TSH; Ft4) i analizom urina
 • Spirometrija
 • Ultrazvuk srca
 • Ergometrija (TFO)
 • Ultrazvuk abdomena
 • Pregled specijaliste neurologije
 • ABI dijagnostika
 • Pregled prema indikaciji (ORL ili oftalmološki)
 • Zaključak specijaliste sportske medicine

PAKET 5

Odrasli rekreativci
21.900 rsd
 • Anamneza – upitnik
 • Analiza telesnog sastava InBody vagom
 • EKG
 • Pregled specijaliste sportske medicine
 • Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Kompletna krvna slika sa biohemijom, dodatnim analizama ( elektroliti; HbA1c; vitamin D; TSH, Ft4) i analizom urina
 • Spirometrija
 • Pregled specijaliste kardiologije sa ultrazvukom srca
 • Ergometrija (TFO)
 • Ultrazvuk abdomena
 • Osteodenzitometrija
 • ABI dijagnostika
 • Zaključak specijaliste sportske medicine

PAKET 6

Extra paket za decu
28.900 rsd
 • Anamneza – upitnik
 • Analiza telesnog sastava InBody vagom
 • EKG
 • Pregled specijaliste sportske medicine
 • Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Pregled specijaliste kardiologije sa ultrazvukom srca
 • Kompletna krvna slika sa biohemijom, dodatnim analizama ( elektroliti + CK; troponin (24-48h bez treninga pre vađenja krvi); LDH; D-dimer; proteini; TIBC; UIBC; gvožđe; feritin; vitamin D) i urinom
 • Ergometrija (TFO)
 • Ultrazvuk abdomena
 • Pregled specijaliste ORL
 • Pregled lekara specijaliste oftalmologije
 • Pregled psihologa
 • Zaključak specijaliste sportske medicine

*Kompletna laboratorijska analiza krvi i urina:

 • KOMPLETNA KRVNA SLIKA: leukociti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, trombociti, MCV, MCH, MCHC, limfociti, monociti, granulocili, sedimentacija;
 • BIOHEMIJA: glukoza, urea, kreatinin, ukupni bilirubin, AST, ALT, Gama GT, holesterol, HDL, LOL, trigliceridi;
 • URIN: reakcija, specifična težina, proteini, glukoza, hemoglobin, ketonska tela, urobilinogen, bilirubin, nitriti, eritrociti, leukociti, bakterije, cilindri, epitelne ćelije, kristali, ostalo;