“PRVA OSOBA KOJA ĆE ŽIVETI 150
GODINA JE VEĆ ROĐENA”

Steven Austad, 2000. godine

DA LI STE TO VI?

Najnovije studije pokazuju da je limit ljudskog života 150 godina i samo je pitanje vremena kada ćemo doći do njega.

Osnova svih nas je zapravo naša nasledna genetska osnova, odnosno, genetski materijal koji smo nasledili od roditelja – genom. Ako se posmatra veličina našeg genoma – njega čine 3,2 milijardi parova baza, tako da je i broj gena izuzetno veliki. Dugo se smatralo da su geni nepromenjivi i da na njihovu ekspresiju ne može da se utiče. Danas znamo da nije tako i da postoji i epigenom i da možemo puno toga da učinimo da bismo živeli kvalitetnije i duže.

Pored naše hronološke starosti koja predstalja broj godina koji je prošao od rođenja svakoga od nas, poslednjih godina se
značajna pažnja posvećuje određivanju DNK starosti koja zapravo predstavlja stvarnu starost svake od naših ćelija i koja se može razlikovati od broja godina naših života.

Dom zdravlja Vizim je pokrenuo program VIZIM VITALITY čiji je cilj procena genetske i fenotipske starosti korisnika programa i određivanje rizika njenog/njegovog ubrzanog starenja i ugrožavanja zdravlja. U okviru programa vrši se ispitivanje 39 različitih laboratorijskih i drugih parametara i sastoji se od procene mentalnog stanja korisnika, nivoa depresije, anksioznosti i stresa, spavanja, pregleda interniste i određivanje nutritivnog statusa, vrši se analiza telesnog sastava, određivanje mišićne snage, procena funkcionalnog stanja kroz pregled nutricioniste i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
 
U okviru Vizim Vitality programa, procenjuje se DNK starost i fenotipska starost, detaljno se ispituju najznačajniji rizici koji mogu dovesti do ubrzanja ćelijskog epigenetskog sata i starenja ćelija i određuju se promene koje je potrebno sprovesti kako bi se starenje usporilo i povećao kvalitet života.
 
Omogućeno je praćenje napretka u razlilčitim parametrima koji su sastavni deo Vizim Vitality programa u zavisnosti od interesovanja korisnika. Predložene intervencije mogu biti iskazane i kao poseban program koga se korisnik pridržava, a potom se prati njegovo ostvarivanje u predloženom vremenskom periodu

VIZIM VITALITY – Vaša najvažnija životna promena

VIZIM VITALITY pregled je koncipirao

Prof. dr sc. med. Zoran Vesić

Zoran Vesić je lekar, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, doktor medicinskih nauka sa doktoratom iz oblasti fiziologije i sportske medicine, profesor Univerziteta u Beogradu koji se bavi procesom starenja i uticajem koji na njega imaju medicinski, psihološki i socijalni faktori.
 
Autor je više od 30 naučnih radova i 5 stručnih publikacija. Jedan je od osnivača Instituta za starenje. Autor je 8 knjiga. Planinar sa 4 osvojena vrha preko 5.000 metara nadmorske visine. Trkač – istrčao je 4 maratona.

Zakaži online

Tip usluge : Vizim vitality
Lokacija: Beograd - Zdravka Čelara 14a