SARS-CoV-2 IgG antitela na S (Spike) protein i N protein

SARS-CoV-2 IgG antitela na S (Spike) protein i N protein

ANALIZA SARS-CoV-2 IgG antitela na S protein (Spike protein) –  2.500,00 dinara
ANALIZA SARS-CoV-2 IgG antitela na N protein – 2.500,00 dinara

SARS-CoV-2  proizvodi četiri strukturna proteina:

  • S protein (spike -zadužen za vezivanje virusa za receptore na ćelije domaćina);
  • E protein (envelopekoji spada u proteine omotača virusa i ima zaštitnu funkciju);
  • M protein (nalazi se na membrani koja okružuje virusnu česticu);
  • N protein (nukleokapsidni protein koji učestvuje u izgradnji omotača ).

Dosadašnjim ispitivanjima je utvrđeno da organizam u sklopu borbe protiv SARS-CoV-2 virusa najčešće stvara IgG antitela na protein S i protein N, ali u određenoj meri stvara antitela i na protein membrane (M) i protein omotača (E).
Kako je uloga S proteina da omogući vezivanje i ulazak virusa u ćeliju domaćina, antitela koja su usmerena na ovu komponentu virusa imaju i najznačajniju ulogu u borbi organizma protiv virusa.
Većina dostupnih vakcina je i formulisana tako da stimuliše sintezu IgG antitela usmerenih na S( Spike) proteina i N protein.
Ukoliko ste primili vakcinu protiv SARS-CoV-2 virusa, u našem domu zdravlja možete izvršiti  procenu imunološkog statusa, čiji zaštitini efekat je zasnovan na produkciji  IgG antitela na S (Spike) protein kao i na N protein.

  • Isključivo IgG antitela na S protein nastaju kao odgovor na vakcinaciju sledećim vakcinama:
    Pfizer-Biontech, Sputnjik V, Moderna, AstraZeneca
  • IgG antitela na S protein i N protein se mogu razviti i nakon aplikacije vakcina sa inaktivisanim virusom: Sinopharm i Sinovac (kineske vakcine).
  • Kod pojedinih osoba koje su bile inficirane SARS-CoV-2 virusom, može se detektovati IgG antitela na S protein u sklopu prirodne imunološke reakcije na infekciju.

Stoga, nećete pogrešiti ako posle bilo koje vakcine uradite test na S protein, jer se on odnosi na sve vakcine, ali može biti pozitivan i u slučaju da ste ranije preležali virus.
Da bi se procenila uspešnost sprovedene imunizacije određivanjem IgG antitela na Spike protein, kao i N protein, preporuka je da se sačeka minimum 2 nedelje.
Prema podacima kojima raspolažemo, nekada je potrebno da prođe i 3-4 nedelje od momenta primanja druge doze vakcine za proveru uspešnosti stepena imunizacije (dok kod pojedinih osoba, imunološki odgovor nastaje već nakon prve doze).
Ukoliko test na prisustvo antitela radite ponovo, nakon određenog perioda, u cilju  praćenja razvoja antitela, najbolje je da radite uvek isti test, kako bi najpreciznije mogli da uporedite vrednosti.
Praćenje vrednosti ukupnih IgG antitela u razvoju imunološkog odgovora nakon vakcinacije nije pokazalo klinički značaj.