Post covid

Zašto je važno obaviti Post COVID sistematski pregled
Saznajte više i zakažite online u Domu zdravlja „Vizim“ po benefitnim cenama

U poslednje vreme sve češće se govori o istraživanjimaposledica koje na zdravlje ostavlja preležana infekcija SARS CoV-2 virusom. “Epidemiology of post-COVID syndrome following hospitalisation with coronavirus: a retrospective cohort study” (DanielAyoubkhani, Kamlesh Khunti, Vahé Nafilyan, Thomas Maddox, Ben Humberstone, Sir Ian Diamond, Amitava Banerjee) – 15.01.2021.

Infekcija nastaje vezivanjem virusa SARS-CoV-2 za ACE2 receptor preko kog  viron ulazi u ćelije domaćina. Ovi eACE2 receptori nalazi se u tkivu pluća (alveole), bubrega, srca  i krvnih sudova (miociti i vaskularni endotel), mozga, gastrointestinalnog trakta. Upravo iz tog razloga virus može zahvatiti svaki od ovih sistema organa.

Radi daljeg praćenja pacijenata (nakon preležane infekcije) potrebno je fokusirati se na rad svakog od ovih organa i na detekciju efekata koji je virus ostavio u pogledu njihove funkcije i građe ali isto tako i na mogućnost pojave reinfekcije.

Preporučujemo da praćenje treba da bude sprovedeno u periodu od tri meseca nakon infekcije, a u slučaju postojanja tegoba i ranije.

Naša preporuka ide u tom pravcu i savetujemo da se obavi bar minimalni deo ispitivanja.

Kako bi našim korisnicima obezbedili ovu uslugu dostupnom formirali smo poseban paket po prihvatljivim finansijkim uslovima.

POST COVID sistematski pregled:

Redni broj Naziv Post Covid mini Post Covid midi Post Covid maxi
1 Pregled specijaliste interne medicine + EKG * * *
2 Ultrazvuk srca * * *
3

Laboratorijske analize:

KOMPLETNA KRVNA SLIKA: leukociti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, trombociti, MCV, MCH, MCHC, limfociti, monociti, granulociti, sedimentacija;

BIOHEMIJA: glukoza, urea, kreatinin, ukupni bilirubin, AST, ALT, Gama GT, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi.

URIN: reakcija, specificna tezina, proteini, glukoza, hemoglobin, ketonska tela, urobilinogen, bilirubin, nitriti, eritrociti, leukociti, bakterije, cilindri, epitelne celije, kristali, ostalo.

* * *
4 D – dimer * * *
5 Spirometrija + SpO2   * *
6 CRP   * *
7 Antitela SARS CoV2 – IgG / SARS CoV2 IgG antitela na S protein     *
8 LDH, CK, Feritin     *
  Cena (dinara): 5.900,00 7.900,00 9.900,00

 

ZAKAŽI ONLINE

Zakazivanje

  Lični podaci

 • Kontakt podaci

 • Datum

 

Verifikacija

 

Nakon ovog osnovnog ispitivanja moguće je uraditi eventualno dodatne potrebne preglede ako se utvrdi potreba.

 • Pregled pulmologa
 • RTG snimak pluća
 • Pregled nefrologa
 • Pregled hematologa
 • Pregled reumatologa
 • Pregled ORL

Razlozi za ova ispitivanja su sledeći:

Ispitati novo formirani imunitet, odnosno potvrditi eventualno postojanje antitela. Najčešći poremećaj tokom SARS Cov-2 infekcije je u vezi sa respiratornim sistemom. Pacijenti su razvijali jednostranu ili obostranu pneumoniju (upalu pluća) čija je česta komplikacija fibroza pluća (smanjena funkcija plućnog tkiva). Pokazalo se kod 56,3% otpuštenih pacijenata  da su i dalje prisutne palpitacije, kratkoća daha ili dispneja nakon fizičke aktivnosti (Z.Zheng, K. Wu, Z.Yao and J. Zheng)

Mnogi izvještaji iz različitih zemalja, poput Kine, Italije i SAD-a potvrdili su da SARS-CoV-2 može uticati na srčani mišić uzrokujući srčani zastoj ili miokarditis (Markian, 2020), kao i promene na endotelu krvnih sudova.  Postoji opasnost od razvijanja tromboze kako u venskoj tako i u arterijskoj cirkulaciji, najverovatnije zbog prekomerne upale, aktivacije trombocita, endotelne disfunkcije i staze. Posebno treba ispitati osobe koje se bave profesionalno ili rekreativno sportom.

Studije ukazuju i na povezanost  između bubrežnih bolesti i COVID-19. U grupi obolelih od COVID-19 otprilike 13% pacijenata je već imalo bolesti bubrega. U više od 40% se manifestovali simptomi u vezi sa pormećenom funkciji bubrega, a 5,1% je imalo akutnu bubrežnu isuficijenciju (AKI) (YichunCheng12RanLuo12KunWang12MengZhang1ZhixiangWang1LeiDong1).

Česti simptomi su bili i povraćanje, mučnina, dijarea, bol u trbuhu i gastrointestinalno krvarenje. U pojedinim studijama se pronašla veza između oštećenja jetre i COVID-19

Određene studije dovode u vezu repiratorne viruse i reumatoidni artritis (Y.B. Joo et all).

Jedan od ishoda ove infekcije koja se ne može zanemariti je osteonekroza. Prevalencija osteonekroze kod pacijenata koji koriste kortikosteroide bila je 9,9%, (ukupnom dozom> 1.900 mg hidrokortizona,> 2.000 mg metilprednizolona,> 13.340 mg hidrokortizona). 18 dana na terapiji kortikosteroidima predstavlja značajni faktori rizika za kasniji razvoj osteonekroze kuka (Chan MH, Chan PK, Griffith JF, et al. Steroid-induced osteonecrosis in severe acute respiratory syndrome, 2006). Dugotrajna upotreba kortikosteroida je faktor rizika i za osteoporozu.

Pacijenti sa SARS-CoV-2 infekcijom mogu imati simptome povezane s poremecaajem cula sluha, sto je potvrdila studija Klinike za  ORL KC Nis.

Praktikujući fizičko distanciranje stvorili su se brojni problemi emocijonalne prirode, na primer razočaranje, nelagoda, tuga, odbacivanje i osuđivanje. U zavisnosti od preležanih iskustava kod određenih pacijenata se javlja strah od umiranja, depresija, mentalni stres, promene raspoloženje, poremećen san i druge mentalne posledice.

 • Pored navedenih pregleda u zavisnosti od tegoba postoji mogućnost uključivanje pregleda i drugih specijalnosti u zavisnosti od brzine oporavka i eventualnih nalaza nakon inicajnog ispitivanja.