Kompanijski lekar

kompanijski-lekar-pharm-olam-zaglavlje

Kompanijski lekar je osoba koja vodi zdravstvene kartone Vašeg kolektiva, i koji sa Vašim sektorom za ljudske resurse kreira politiku o zdravstvenoj zaštiti kolektiva, kao i predavanja o prevenciji i ranoj dijagnostici određenih oboljenja.

Kompanijski lekar Vam je na raspolaganju putem crvene linije koja se posebno uvodi za zaposlene u Vašoj kompaniji. Predviđena je jedna poseta mesečno kompaniji kada zaposleni imaju mogućnost da se vide sa lekarom, obave pregled (ukoliko kompanija obezbedi prostorne uslove) i naprave plan za dalju dijagnostiku i potrebno lečenje.

Lekar  zadužen za brigu o zdravlju vašeg kolektiva je:

dr Marijana Gordanić