ThinPrep Papa test – Papa test na tečnoj podlozi

Papanikolau ili PAP test postoji preko 60 godina i predstavlja metodu kojom se mogu otkriti promene na grliću materice. Pap test je primarni skrining za otkrivanje ranog karcinoma na grliću materice a smrtnost od iste bolesti smanjen je za 60% primenom ove metode.

Iako je tradicionalni Pap test, primenom pločica, izuzetno pouzdan vremenom je nastala nova metoda bazirana na tečnoj podlozi. ThinPrep PAP test je nova metoda prikupljanja, pripreme i analize uzorka.  Prilikom uzimanja uzoraka, osnovna razlika izmedju LBC i tradicionalnog razmaza je ta što se uzete ćelije sa i iz grlića materice, smeštaju direktno u posudicu sa tečnošću za konzerviranje, umesto što se razmažu po mikroskopskom staklu.

Sa novom tehnikom, procenjen je porast kvaliteta u dijagnostici promena ćelija na grliću materice.

Prilikom uzimanja uzorka za ThinPrep PAP test, uzete ćelije sa grlića materice, smeštaju se direktno u posudu sa tečnošću za konzerviranje. Tako pripremljene zaštićene su od oštećenja. Dalja obrada se vrši u laboratoriji , a ne od strane lekara. Uz kompjuterizovani pristup isključene su subjektivne komponente u dijagnostici.

ThinPrep PAP test je jedini test odobren i za Papanikolau i HPV testiranje iz jednog uzorka, omogućava skrining pacijentkinja za bolesti grlića materice i tipizaciju Humanog papiloma virusa.

 

Zašto odabrati ThinPrep PAP test:

U Domu zdravlja „Vizim“ možete obaviti kompletan ginekološki pregled sa ThinPrep PAP testom po sledećim cenama:

 

LB PAPA test (ThinPrep metoda) sa vaginalnim sekretom (VS) – 4000 dinara

Kolposkopija sa LB PAPA testom i VS – 5500 dinara

Kompletan ginekoloski pregled sa kolposkopijom, LB PAPA testom i VS – 7000 dinara