Novine u lečenju

Novine u lečenju

Dom zdravlja „Vizim“ organizuje simpozijum „Novine u lečenju hroničnih rana“ koji će biti održan 24.10.2015. sa početkom u 9h.

Spisak predavača:

Prim. dr Javorka Delić, Srpsko udruženje za lečenje rana Srbije, Ordinacija „Physical“

Prof. dr Katarina S.Lalić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS

Prof. dr Zlata Janjić, Klinički centar Vojvodine, Klinika za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju

Ass. dr Igor Čuček, UKC Ljubljana, Slovenija, odeljenje hirurgije i hirurških infekcija

Ass. dr Saša Milićević, Klinika za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA, Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet VMA

Prof. dr Suzana Nikolovska, Univerzitetska klinika dermatologije, Skopje, Makedonija

dr Jasmina Ivić, Klinika za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA

VSS Jovanka Tatomir, Klinika za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA

Sažetak:

– Hronične rane su različite etiologije, mogu biti vaskularne (venske, arterijske, limfne, mešovite) i nevaskularne (povrede, dekubitalne, metaboličke, infektivne). Sve hronične rane karakteriše produženo vreme zarastanja, česte komplikacije, poremećaj kvaliteta života pacijenta, više lokalnih i sistemskih faktora rizika. 1% odrasle svetske populacije ima hronične rane, kod starijih od 75 godina 4% kada je njihova pojava udružena sa komorbiditetima.

– Najčešće su venske ulceracije,posttrombotske etiologije, koje su recidivantne u 30% pacijenata, praćene celulitisom, hroničnim otokom, bolom.Operativno lečenje je indikovano kod 60% pacijenta (operacija perforantnih vena, površnog venskog sistema).

– Dekubitalne ulceracije, koje nastaju u bolničkim i kućnim uslovima, najčešće su rezultat povreda, degenerativnih i neuroloških oboljenja i posledične imobilizacije.Protokol za mere prevencije ulceracija podrazumeva niz mera nege, kinezi terapije,promene položaja koje su efikasne i zahtevaju edukaciju da bi se pravilno primenjivale. Veoma značajna mera je primena novih sredstava za lokalnu terapiju hroničnih rana, koja se ne primenjuju svakodnevno,već na 7 ili 14 dana, koja ne uzrokuju alergijske reakcije i bol, a pacijentu omogućava brže zarastanje rana, radne i socijalne aktivnosti i bolji kvalitet života.Nove metode lokalne terapije smanjuju vreme lešenja za 50% i na taj način smanjuju i troškove lečenja.

– Dijabetsko stopalo je teška komplikacija šećerne bolesti sa polineuropatijom, okluzijom perifernih arterija, čestim infekcijama, deformacijama stopala i amputacijama.70% svih amputacija se obavi kod dijabetičara, a prevencija i rana dijagnoza smanjuju rizik od amputacija za 85%. Značajno je rano otkrivanje šećerne bolesti i adekvatna kontrola nivoa šećera u krvi (Micić D.: metabolička osnova dijabetesnog stopala, i kongres za lečenje hroničnih rana Srbije, 2012).

– Akcidentalne opekotine su česte i prva pomoć i trijaža u primarnoj zaštiti su ključni za dalji tretman.Opekotine dovode do brze dehidratacije, bola, nutritivnog gubitka. Adekvatno lečenje smanjuje rizik od infekcija, pojave nefizioloških ožiljaka (hipertrofičnih, keloida), kontraktura, deformiteta i smanjenje funkcionalnosti. U zavisnosti od težine opekotine, ista se može lečiti ponaosob ili etapno, u ustanovi primarne, sekundarne ili tercijerne zdravstvene zaštite.

– U lečenju hroničnih rana primenjuje se multidisciplinarni pristup, u kome učestvuju lekari više specijalnosti i medicinske sestre i tehničari. Edukacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uključuje, osim poznavanja etiologije hroničnih rana i poznavanje metoda dijagnoze i terapije, savremenog načina previjanja, po protokolu Vodiča za lečenje rana koji se donose na osnovu randomizovanih kontrolisanih studija i konsenzusa stručnjaka. Praksa je pokazala da edukacija i savremena terapija smanjuju vreme  zarastanja rana i troškove lečenja.

Program simpozijuma:

Datum održavanja: 24.10.2015.

Mesto održavanja: Hotel Life Design, Beograd, Balkanska 18

Kotizacija:

  • 1.000 din. za lekare,
  • 500 din. za sestre, tehničare

Bodovi:

  • Učešće na simpozijumu donosi 5 bodova kako za lekare tako I za sestre.
Satnica Tema Predavač
09:00 – 09:30 Preporuka za savremenu operativnu i neoperativnu terapiju hronične venske ulceracije Prim dr Javorka Delić
09:30 – 10:00 Savremena terapija dijabetesnog stopala: preporuke i dileme Prof dr Katarina S. Lalić
10:00 – 10:30 Hronična rana – problem savremenog čoveka Prof dr Zlata Janjić
10:30 – 11:00 Pozitivni efekti primene transformišuće obloge u obliku praška na hroničnim ranama Ass. dr Igor Čuček
11:00 – 11:30 Lečenje dekubitalnih ulceracija u ustanovi tercijerne zdravstvene zaštite Ass. dr Saša Milićević
11:30 – 12:00 Diskusija  
12:00 – 12:30 Lokalni tretman retkih hroničnih rana potkolenice praškastom oblogom Prof. dr Suzana Nikolovska
12:30 – 13:00 Lečenje opekotina u ustanovi tercijerne zdravstvene zaštite dr Jasmina Ivić
13:00 – 13:30 Prikaz slučaja – dijabetesno stopalo Prof dr Katarina S. Lalić
13:30 – 14:00 Prikaz slučaja – hronične rane, iskustva iz regiona Prof. dr Suzana Nikolovska
14:00 – 14:30 Prikaz slučaja – hronična recidivantna venska ulceracija Prim dr Javorka Delić
14:30 – 15:30 Radionica: Zbrinjavanje i tretman opekotinske rane VSS Jovanka Tatomir
15:30 – 16:30 Radionica: Prikaz slučajeva i prezentacija primene transformišuće obloge u obliku praška Ass. dr Igor Čuček

 

Formular za prijavu

 

Verifikacija

Vise informacija o simpozijumu možete dobiti putem telefona +381 63/287 – 841.

 

Model za uplatu:

Uplatilac: Ime i prezime, adresa, mesto.

Svrha uplate: Kotizacija za seminar

Primalac: Dom zdravlja „Vizim“, Knez Miletina 36, 11000 Beograd

Broj računa: 205-10846-45 kod Komercijalne banke

U slučaju da Vam je potreban predračun možete kontaktirati Sanju Dimitrijević na telefon 011/785 – 7772 ili putem e-maila.

 Više informacija o hotelu možete videti na ovde.