PREPORUČENI PREVENTIVNI COVID MONITORING U DOMU ZDRAVLJA „VIZIM“

NE MOŽEMO KONTROLISATI NAŠE OKRUŽENJE ALI MOŽEMO KONTROLISATI NAŠE ZDRAVLJE
 

Poštovani,
 

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom i prisustvom Covid virusa, u našoj zemlji i u svetu, neophodno je voditi brigu o očuvanju zdravlja, pre svega u preventivnom smislu.
Za sve naše pacijente, klijente i saradnike smo osmislili paket pregleda , osnovni uz sve neophodne indikacije, upravo sa ciljem da ostanete zdravi.
Pregledom lekara opšte medicine, anamnezom, dijagnostikom srčane i plućne funkcije, i drugih sistema organa, laboratorijskim analizama krvi saznajemo bazični zdravstveni status, kao osnov za dalju dijagnostiku (RTG pluća) i druge specijalističke preglede (interniste/ORL/ pulmologa) najvažnijih sistema za borbu protiv svih a pre svega infektivnih bolesti.
Posebno izdvajamo razgovor sa kliničkim psihologom kao neophodan skrining mentalnog zdravlja i psihološke podrške, u neizvesnim trenucima pandemije kao i njenim posledicama.
Vašem imunom sistemu na osnovu svih pretraga, ukoliko je potrebno, pružamo potporu i jačamo odbrambene snage organizma vitaminskim koktelom.
Veoma je značajno da redovnim pregledima i kontrolama, koji paket upravo podrazumeva, pratimo Vaše zdravlje u kontinuitetu.
Prevencija kroz redovne preglede i savete stručnog i pouzdanog medicinskog tima kome verujete već 25 godina, je najbolji način da sačuvate i unapredite svoje zdravlje.
 

 

PREPORUČENI PREVENTIVNI COVID MONITORING Datum prvog pregleda Kontrola 10 do 20 dana nakon prvog pregleda Kontrola 40 do 60 dana nakon prvog pregleda
Pregled lekara opšte medicine:
– fizikalni pregled, auskultacija pluća
– merenje saturacije kiseonika SpO2 i pulsa
Kompjuterizovano snimanje EKG-a
Laboratorijska analiza:
– BIOHEMIJA: glukoza, urea, kreatinin, ukupni bilirubin, AST, ALT, Gama GT, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi.
– URIN: reakcija, specificna tezina, proteini, glukoza, hemoglobin, ketonska tela, urobilinogen, bilirubin, nitriti, eritrociti, leukociti, bakterije, cilindri, epitelne celije, kristali, ostalo.
– LDH;
– KOMPLETNA KRVNA SLIKA: leukociti, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, trombociti,
– MCV, MCH, MCHC, limfociti, monociti, granulociti, sedimentacija;
CRP
COVID brzi imunohromatografski test (IgM i IgG)
I.V. infuzija sa vitaminima
RTG snimak pluća, prema indikaciji lekara
● obuhvata pregled  
○ po indikaciji lekara  
CENA ZA PRVI MESEC MONITORINGA: 24.900,00 RSD

NAPOMENA: Navedene usluge su oslobođene plaćanja PDV-a: Član 25 stav 2 tačka 7 Zakona o PDV-u. Prema članu 22 pravilnika

 

PREPORUČENI DOLASCI
 
PRVI MESEC
 
I DOLAZAK = 1. dan

 

                                    II DOLAZAK – KONTROLA = izmedju 10-20 dana
 
                                                                                                                          III DOLAZAK= izmedju 40-60 dana
 
SIGURNOST
 
U našim prostorijama se možete sa sigurnošću osetiti bezbedno i zaštićeno postojanjem  i sprovodjenjem svih neophodnih epidemioloških procedura:

 

Na raspolaganju smo Vam za sve savete, konsultacije, dijagnostiku, prevenciju i lečenje u cilju očuvanja i unapredjenja Vašeg zdravljа.

 

ZAKAŽI SVOJ SISTEMATSKI ONLINE