Osteoporoza - velika fragilnost,mala snaga naših kostiju

Šta je osteoporoza?
Osteoporoza je sistemska bolest u kojoj dolazi do smanjenja koštane mase i poremećaja strukture kostiju,usled čega je kost sklonija prelomu. Koštana masa se izgrađuje i ustaljuje do tridesete godine,a nakon četrdesete se postepeno gubido 1% na godišnjem nivou. Žene u menopauzi gube i do 10% godišnje zbog prestanka protektivnog dejstva estrogena. Kod ljudi starijih od 70 godina u 70% slučajeva prisutna je senilna osteoporoza zbog smanjenog stvaranja vitamina D. Ona se može javiti i kao posledica upotrebe nekih lekova. Do bolesti dolazi kada ćelije koje razgrađuju kost počnu više da rade,a one koje je izgrađuju ne stižu da je obnove. Dijagnoza se postavlja ukoliko je smanjenje koštane mase veće od 25 % koštane mase ili 2.5 standardne devijacije.

Koliko je osteoporoza česta?
Smatra se da oko 10% cele populacije ima osteoporozu,i to značajno češće žene. Procene su da približno svaka druga žena i svaki osmi muškarac stariji od 65 godina ima osteoporozu i da će jedna trećina njih kao posledicu imati frakturu.

Ko je u povećanom riziku da dobije osteoporozu?
Žene kod kojih je rano (pre 45. godine) nastupila menopauza bilo prirodno ili kao posledica hirurške intervencije, žene čije su majke imale prelom kuka, ljudi koji tri meseca i duže uzimaju oralno kortikosteroide.

Koji su to faktori koji mogu uticati na osteoporozu?
Ljudi koji su izrazito mršavi kao i ljudi koji konzumiraju velike količine alkohola i pate od bolesti jetre su skloniji osteoporozi. Pušenje izrazito nepovoljno deluje na osteoporozu. Takođe, loša apsorpcija hranljivih materija iz creva takođe može imati uticaj, bolesti štitaste žlezde, reumatoidni artritis, hronične bubrežne bolesti, dugotrajno lečenje heparinom i dr. Na neke od ovih faktora ne možemo da utičemo, dok na druge i te kako možemo. Jedan od faktora na koje je moguće uticati je ishrana bogata kalcijumom. Osim toga veoma je bitna i fizička aktivnost – kretanja, ples, planinarenje, kao i izlaganje suncu u trajanju od 15 minuta dnevno što većom površinom tela.

Dakle,da bi naše kosti postigle maksimalnu genetski određenu gustinu bitna je pravilna ishrana, izbegavanje pušenja i alkohola, kao i umerena fizička aktivnost i izlaganje suncu.

Kako se postavlja dijagnoza osteoporoze?
Osteoporoza je podmukla bolest ,pacijenti nemaju tegobe, a prva manifestacija je najčešće prelom. Prelomi koji se najčešće javljaju su prelomi tela kičmenih pršljenova,prelom vrata butne kosti , kao i prelomi kostiju podlaktice u predelu ručnog zgloba.Oni mogu dovesti do trajne invalidnosti i umanjenja kvaliteta života. Klasičnim RTG snimanjem se osteoporoza vidi tek kad uzme maha tj.kad pacijent već izgubi 25-40% koštane mase. Najpreciznija metoda je osteodenzitometrija X zracima dvostruke energije tzv.DXA i ovom metodom se merenje vrši na lumbalnoj kičmi i kuku.
Sve više je u upotrebi ultrazvučna osteodenzitometrija. Ona jeste orjentaciona metoda, mada se po pravilu rezultati u velikom broju slučajeva poklapaju,i kao takvi se mogu koristiti u terapijskom pristupu. Njena prednost je što nema X zračenja i što se može raditi i više puta godišnje kako bi se ispratio efekat terapije. Svako poboljšanje u nalazi za 5-8% smanjuje rizik od nastanka preloma dva puta. Najčešće se izvodi se na kostima podlakticeili peti.

Ko treba da uradi osteodenzitometriju?
Sve žene starije od 65 godina i one koje su imale spontani prelom kosti, sve žene koje su u menopauzi i imaju bar jedan od faktora rizika,osobe koje su na kortikosteroidnoj terapiji u trajanju od 3 meseca i više, kao i osobe koje su smanjile svoju visinu za 2.5cm.

Šta se dešava nakon postavljanja dijagnoze osteoporoze?
Najvažnije je procena rizika od preloma kostiju i terapija u cilju njihovog sprečavanja. Ne treba zaboraviti da se svakoj petoj osobi prelom ponovi u roku od godinu dana i sa tim u vezi treba uraditi sve da se to spreči i poboljša gustina kostiju. Najvažnija je promena načina života za sve koji boluju od osteoporoze, a kada je neophodno tu su i vitamin D, kalcijum i medikamentozna terapija koju uvodi reumatolog, endokrinolog ili fizijatar kao i preporuke za obolele od osteoporoze.

dr Jovana Jovanović
Lekar opšte medicine