Priprema za ultrazvučni pregled abdomena

Korisni saveti pre obavljanja sistematskog pregleda

OPŠTE PREPORUKE

ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA