Dijagnostikovanje bolesti štitaste žlezde

 1. Dobro uzeta anamneza od pacijenta, kao i podaci o oboljenjima u porodici, pošto se radi o bolesti koja je u većini slučajeva naslednog karaktera,
 2. Klinički pregled endokrinologa,
 3. Ultrazvuk štitaste (tiroidne) žlezde je pouzdana i bezbolna dijagnostička metoda, a u slučaju potrebe pregled se može ponavljati bez ikakvog rizika od oštećenja tkiva i ne zahteva posebnu pripremu pacijenta. Ultrazvukom se dijagnostikuju sve promene u veličini, strukturi (građi) i prokrvljenosti štitne žlezde. Štitasta žlezda je organ koji zahteva redovno kontrolisanje, naročito u određenoj životnoj dobi. Ukoliko se otkriju patološke promene na štitastoj žlezdi, pacijent se upućuje na pregled kod endokrinologa koji procenjuje potrebu dalje dijagnostike (laboratorijske analize, scintigrafija,biopsija)
 4. Laboratorijske analize koje su posledično povezane sa anamnestičkim podacima koje dobijamo od pacijenta, kliničkim pregledom pacijenta, ultrazvučnim nalazom:
  • Standardni parametri za procenu funkcije štitaste žlezde koji se rade:FT3,FT4,TSH,
  • U slučaju sumnje na Hašimoto tireoiditis: FT3,FT4,TSH, TPO At, Tg At,
  • U slučaju sumnje na subakutni virusni De Quervain tireoiditis: Se,KKS,CRP,FT3,FT4,TSH (ovo oboljenje traje od šest nedelja do tri meseca i praćeno je temperaturom 37,2, slabošću, malaksalošću, bol u predelu štitaste žlezde, tahikardijom i u početku ga karakteriše visoka Sedimentacija, ponekad i preko 100/,visok CRP,visok FT4, da bi nakon šest nedelja došlo do pada vrednosti FT4…i skoka TSH te se može desiti da pacijent udje u hipotireozu. U najvećem procentu slučajeva završava se kompletnim izlečenjem bez posledica. Ovde je strogo nedozvoljeno davati hormonsku tireosupresivnu terapiju u slučaju skoka FT4. Bolest se leči visokim dozama analgetika i antipiretika: Brufen, Acetilsalicilna Kiselina, Propranolol po potrebi,
  • U slučaju sumnje na postojanje nodusa tj.čvorova rade se sledeće hormonske analize: FT3,FT4,TSH,TPO At, Kalcitonin, Tireoglobulin, CEA, TPO At.

Tiroidni hormoni tiroksin (T4) i tironin (T3) koje luči ova žlezda, regulišu ćelijski metabolizam svih ostalih tkiva u našem telu. Svaka ćelija u našem organizmu, dakle, zavisi od tiroidnih hormona. T3 i T4 predstavljaju spoj hormona i belančevine u krvi koja je nosač hormona. FT3 i FT4 predstavljaju slobodne frakcije , same hormone, koji su mnogo bitnije za dijagnostiku oboljenja štitaste žlezde. TPO At su bitna za dijagnostikovanje Hašimoto tireoiditisa, autoimunog zapaljenja štitaste žlezde Tireoglobulin je veliki protein koji se stvara u štitastoj žlezdi iz kog nastaje hormon tiroksin i odlazi u cirkulaciju.Tg se obično smatra markerom za aktivnost nodusa ili čvorića u štitastoj žlezdi. Tireoglobulin i TSH su i markeri za praćenje stanja nakon radikalne operacije karcinoma štitaste žlezde. Kalcitonin je hormon koji luče medularne ćelije štitaste žlezde i uvek je važan za dijagnozu prirode nodusa , tj.da li su dobroćudni ili zloćudni.
CEA , opšti umor marker se često odredjuje kod cvorova ili nodusa i bitan je kao i kalcitonin.

Statistika pokazuje da nodusi koji su većeg dijametra od 1cm i ima ih više, a uz njih postoji dijagnostikovan Hašimoto tireoiditis imaju veći medicinski značaj za praćenje neko nodusi bez prisustva Hašimoto tireoiditisa. Ako postoji veći broj nodusa , posebno ako su većih dimenzija i prave subjektivne smetnje pacijentu u smislu otežanog gutanja, otežanog disanja, posebno kad se štitasta žlezda poveća i spušta se niže iza grudne kosti neophodna je konsultacija endokrinog hirurga. Svi nodusi bi trebalo da se prate ultrazvučnom dijagnostikom, posebno u slučaju postojanja više nodusa, kako bi se pratila njihova veličina i izmene u strukturi, kao i prokrvljenost. Prisustvo nodusa zahteva i aspiracionu biopsiju tankom iglom kako bi se patohistološki utvrdila priroda nodusa. Scintigrafija je zlatni standard za procenu aktivnosti nodusa, da li su “topli“ ili “hladni“., tj.da li produkuju tireoglobulin u većoj meri , kao što je slučaj kod toksičnog adenoma, koji predstavlja izolovani nodus koji se češće javlja kod žena u menopauzi ili su “hladni“tj. hormonski neaktivni. Subklinička hipotireoza znači da je povišena vrednost TSH a normalna vrednost FT4.
Jatrogena hipotireoza nastaje kao posledica upotrebe lekova, poput litijuma, amiodarona. Klinička hipotireoza podrazumeva povišen TSH i snižen, FT3,FT4. Subklinička hipertireoza podrazumeva normalan FT4, snižen TSH. Klinička hipertireoza se manifestuje povisenim FT4, sniženim TSH. Morbus Graves Basedow je tireotoksikoza koja se manifestuje komplikacijama kao što je oftalmopatija(egzoftalmos)prominentne očne jabučice, difuzno uvećanom štitastom žlezdom i simptomima adrenergičke aktivnosti: tahikardija, preznojavanje, podrhtavanje tela, gubitak u telesnoj težini, dermatopatija uz prisustvo eritema tj. crvenila na dlanovima. Kod ovog oboljenja uvek imamo povišen nivo FT4, snižen TSH i povišen titar AT na TSH Receptor. Vrlo često postoji samo izolovan Hašimoto tireoiditis, uz normalnu funkciju štitaste žlezde….što nalaže praćenje hormonskog statusa.TPO At se obično urade jednom i nema potrebe ponavljati ih svaka tri meseca.

dr Živanka Lazarević
Endokrinolog