Ustanova koja uči

Dom zdravlja „Vizim“ u kontinuitetu sprovodi profesionalnu obuku svojih kadrova.

Kao ustanova, u mogućnosti smo našim kadrovima da omogućimo prisustvo na većini kongresa i simpozijuma u zemlji i inostranstvu.

Stalnim profesionalnim usavršavanjem kadrova, i praćenjem svetskih trendova u medicini i menadžmentu, pruža nam se mogućnost da napravimo značajan iskorak, i potvrdimo da Dom zdravlja „Vizim“ vrednuje „znanje kao najvredniju imovinu kompanije“.

Takođe se možemo pohvaliti da Dom zdravlja „Vizim“ predstavlja nastavno naučnu bazu Fakulteta organizacionih nauka, čime je u mogućnosti da prenese stečena znanja i prepozna jedinstvene talente.

Ljudski potencijal

Dom zdravlja „Vizim“ je svestan vrednosti svog kadra kao što je kadar svestan vrednosti Doma zdravlja „Vizim“, na osnovu čega se izgradio pravilan odnos zaposlenog i poslodavca. Upravljanje ljudskim potencijalima predstavlja ključ dugoročne konkurentnosti. Ovako izgrađenim sistemom funkcionisanja, menadžment Doma zdravlja „Vizim“ je u mogućnosti da svaku svoju ideju uspešno i pozitivno realizuje.