Kontinuirana zdravstvena zaštita

Prvi privatni Dom zdravlja “Vizim” je kompanijama i njihovim zaposlenima omogućio kolektivno otvaranje zdravstvenog kartona – uključivanje u program kontinuirane zdravstvene zaštite kojim zaposleni stiču pravo na neograničeno korišćenje sledećih medicinskih usluga tokom cele godine, i značajne benificije.

 

Rb Pregledi
1. Opšta medicina
2. Internistički pregled
3. Kardiološki pregled
4. Pulmološki pregled
5. Oftalmološki pregled
6. Stomatološki preventivni pregled
7. Dermatološki pregled
8. Fizijatrijski pregled
9. Ginekološki pregled sa kolposkopijom i  PAPA testom

 

Rb Dijagnostika
1. Laboratorijska analiza
2. Ultrazvučni pregledi (abdomen, štitasta žlezda, srce)
3. Doppler dijagnostika
4. Holter EKG i TA
5. Audiometrija
6. Pregled očnog dna
7. Spirometrija

 

Rb Terapija
1. Usluga davanja injekcija
2. Usluga davanja infuzija

 

Benefiti

 

Neograničeno korišćenje usluga tokom cele godine

Kompanijski lekar

Besplatni lekovi

Popusti za članove porodice

 

Ukoliko želite da dobijete konkretnu ponudu Doma zdravlja “Vizim” kontaktirajte nas ili pošaljite zahtev:

0117857800

komitenti@vizim.co.rs