Kalendar vakcinacija

Kalendar vakcinacija

BCG – Vakcina protiv tuberkoloze

Kada i u koliko doza?
BCG vakcina je obavezna – najveći broj dece je dobije u porodilištu, drugog, trećeg dana po rođenju.

Hep-B – Vakcina protiv akutnog hepatitisa B

Kada i u koliko doza?
Vakcinacija se sprovodi sa 3 doze intramuskularnim davanjem hepatitis B vakcine po šemi 0,1 i 6 meseci u deltoidni mišić. Osobe koje nisu kompletno vakcinisane se smatraju nepotpuno zaštićenim i moraju završiti seriju vakcinacije od 3 doze.
Preporučeni razmak između prve i druge doze je mesec dana, a između prve i treće šest meseci (0,1,6). U praksi su česta odstupanja od ove šeme. Posebno treba naglasiti da, u slučaju da dođe do prekida serije aplikovanja, ne treba ponavljati doze.

DTP – Vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja

Kada i u koliko doza?
Daje se u tri doze: prva kad beba napuni dva meseca, druga sa 3,5 i treća sa 5 bebinih meseci.
Razmak između vakcina ne sme biti kraći od meseca dana, obično se praktikuje 6 nedelja zbog vakcine protiv dečije paralize kod koje mora biti najmanji razmak između vakcina 6 nedelja.

Revakcinacija: prva doza se daje u bebinom uzrastu od 17 do 24 meseca, druga sa sedam godina, a treća i poslednja sa 14 godina.

Polio vakcina (IPV ili OPV) – Vakcina protiv dečije paralize

Postoje dva tipa ove vakcine: OPV- oralna ili živa vakcina i IPV inaktivisana, mrtva vakcina koja se ubrizgava injekcijom.
Kada i u koliko doza?
Beba prvu polio vakcinu dobija kad napuni dva meseca. Ova vakcina daje se zajedno sa DTP vakcinom u tri doze, tako da beba prima drugu dozu sa napunjenih 3,5 meseca, a treću sa 5 meseci.
Revakcinacija: Prva doza u periodu od 17 do 24 meseca.

HiB – sprečava smrtonosnu bakteriju hemofilus influence

Vakcina koja sprečava smrtonosnu bakteriju hemofilus influence koja uzrokuje širok raspon veoma ozbiljnih infekcija kojima su bebe i deca podložna.
Kada i u koliko doza?
Prvu vakcinu beba dobija sa dva meseca starosti, a pošto se daje u tri doze vakcinu HiB beba će primiti  zajedno sa DTP i OPV sa 3,5 i 5 meseci.
Revakcinacija: nema

MMR – Vakcina protiv malih boginja, zauški i rubeole

Kada i u koliko doza?
Vakcinu beba treba da primi sa navršenih 12 meseci.
Revakcinacija: U sedmoj godini deteta, pre upisa u prvi razred osnovne škole.

Vakcinacioni kalendar

Uzrast Тuberkuloza Hepatitis B Pentaxym Polio (dečija paraliza) Male boginje, zauške, rubeole Difterija, Tetanus
Na rođenju * *
2. mesec *(30 dana od prve doze)
3. mesec *1. doza
4. mesec *6 nedelja od 1. doze
Navrešenih 5 meseci *6 nedelja od 2. doze
Navrešenih 6 meseci *6 meseci od 1. doze
12-15 meseci
17-24 meseci *12 meseci od 3. doze
7 godina * * *
14 godina * *

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email