Značaj preventivnih pregleda

 

Razvoj svesti o značaju preventivnih pregleda predstavlja moralnu obavezu svakog pojedinca, ali i svih učesnika u pružanju zdravstvene usluge.

Razlozi za kasno otkrivanje bolesti su:

-nepostojanje simptoma u ranom stadijumu bolesti, njihovo zanemarivanje ili pripisivanje svakodnevnom stresu, nervozi i umoru

-kasni odlazak na lekarski pregled

-nedovoljna informisanost o bolestima i rizik faktorima za najčešće hronične i maligne bolesti

-nedostatak vremena i strpljenja za neophodna ispitivanja i analize

-strah od dijagnoze i belog mantila 

 

Od svih preventivnih mera koje imaju za cilj očuvanje zdravlja i sprečavanje pojave oboljenja svakom pojedincu je najdostupniji zdrav način života, koji podrazumeva :

Pored zdravog načina života, periodični sistematski pregledi ostaju najvažnija mera u prevenciji različitih oboljenja i unapređenju kvaliteta života. Njih treba raditi jednom godišnje da bi se sa lekarima razgovaralo o zdravlju, a ne bolesti.