Cenovnik usluga službe stomatologije

Cementiranje stare krunice

Cena: 1000,00 dinara

Presecanje stare krunice

Cena: 1000,00 dinara

Endodonsko lečenje jednokanalnog zuba

Cena: 3000,00 dinara

Endodonsko lečenje dvokanalnog zuba

Cena: 5000,00 dinara

Endodonsko lečenje trokanalnog zuba

Cena: 6000,00 dinara

Kireza dzepa

Cena: 500,00 dinara

Preventivni stomatološki pregled

Cena: 0,00 dinara

Rutinsko vađenje zuba

Cena: 2.000,00 dinara

Komplikovano vađenje zuba

Cena: 3.000,00 dinara

Hirurško vađenje zuba

Cena: 5.000,00 dinara

Lečenje zuba

Cena: 1.500,00 dinara

Plomba

Cena: 2.500,00 dinara

Uklanjanje kamenca sa poliranjem

Cena: 2.500,00 dinara

Drenaža zuba - prva pomoć

Cena: 1.500,00 dinara

Hirurško vađenje umnjaka

Cena: 7.000,00 – 12.000,00 dinara

Metalokeramička krunica

Cena: 12.000,00 dinara

Bezmetalna keramička krunica

Cena: 30.000,00 dinara

Livena nadogradnja

Cena: 3.600,00 dinara

Totalna proteza

Cena: 25.000,00 dinara

Parcijalna proteza

Cena: 20.000,00 dinara

Beljenje zuba obe vilice

Cena: 12.000,00 dinara

Folija za bruksizam

Cena: 6.000,00 dinara

Folije za beljenje

Cena: 6.000,00 dinara

Zalivanje fisura po zubu

Cena: 1.000,00 dinara

Apikotomija

Cena: 12.000,00 dinara

Cistektomija

Cena: 15.000,00 dinara

Frenektomija

Cena: 6.000,00 dinara

Incizija abscesa

Cena: 2.000,00 dinara

Poliranje zuba

Cena: 1.500,00 dinara

Poliranje zuba (deca)

Cena: 500,00 dinara