Cenovnik usluga službe pedijatrije

Pregled pedijatra

Cena: 3.000,00 dinara

Kontrolni pregled do 15 dana od prvog pregleda

Cena: 2.000,00 dinara

Pregled pre vakcine

Cena: 3.000,00 dinara

UZV kukova kod bebe u 3 mesecu

Cena: 4.000,00 dinara

Sistematski pregled za decu do 3 godine (odojce)

Cena: 5.000,00 dinara

Sistematski pregled za decu od 3 do 7 godina

Cena: 7.000,00 dinara

Sistematski pregled za decu stariju od 7 godine

Cena: 9.000,00 dinara

Pregled pedijatra pred put (letovanje,zimovanje) uz izdavanje potvrde

Cena: 3.000,00 dinara

Pregled logopeda

Cena: 3.000,00 dinara

Tretman logopeda pojedinacni

Cena: 2.000,00 dinara

Tretman logopeda vise od 5x mesecno

Cena: 1.500,00 dinara

Vakcinacija po obaveznom kalendaru

* Pentaxim

Cena: 6.500,00 dinara

* Infanrix

Cena: 5.000,00 dinara

* MMR sa navrsenom godinom( Priorix)

Cena: 2.200,00 dinara

ACT HIB (3 doze: I 2mesec zivota; II nakon 6 nedelja od prve doze; III nakon 6 nedelja od 2 doze)

Cena: 2.000,00 dinara

Revakcina po obaveznom kalendaru( godinu dana nakon 3 doze)

* Pentaxim ( 3 doze: I 2mesec zivota II nakon 6 nedelja od prve doze III nakon 6 nedelja od 2 doze)

Cena: 6.500,00 dinara

* Infanrix ( 3 doze: I 2mesec zivota II nakon 6 nedelja od prve doze III nakon 6 nedelja od 2 doze)

Cena: 5.000,00 dinara

* Di te al: za upis u školu (Ditevaxal-T)

Cena: 2.000,00 dinara

* Polio( Imovax )

Cena: 1.200,00 dinara

* MMR: po polasku u školu (Priorix)

Cena: 2.200,00 dinara

* Hepatitis B: I nakon 30 dana od prve doze II nakon 6 meseci od prve doze (Engerix B,Euvax B)

Cena: 1.200,00 dinara

Preporučene vakcinacije

Pneumokok (2 doze + revakcina)

* Prevenar 13

Cena: 10.000,00 dinara

* Synflorix

Cena: 8.500,00 dinara

Meningokon

* Meningo AC

Cena: 2.000,00 dinara

Varicela (dve doze)

* Varilix

Cena: 7.000,00 dinara