Cenovnik usluga službe pedijatrije

Pregled pedijatra

Cena: 3.500,00 dinara

Kontrolni pregled do 7 dana od prvog pregleda

Cena: 2.500,00 dinara

Pregled pre vakcine

Cena: 3.500,00 dinara

UZV kukova kod bebe u 3 mesecu

Cena: 4.000,00 dinara

Sistematski pregled za decu do 3 godine (odojce)

Cena: 5.000,00 dinara

Sistematski pregled za decu od 3 do 7 godina

Cena: 7.000,00 dinara

Sistematski pregled za decu stariju od 7 godine

Cena: 9.000,00 dinara

Sistematski pregled za upis u I razred

Cena: 6.900,00 dinara

Pregled pedijatra pred put (letovanje,zimovanje) uz izdavanje potvrde

Cena: 3.500,00 dinara

Pregled logopeda

Cena: 3.000,00 dinara

Tretman logopeda pojedinačni

Cena: 2.000,00 dinara

UZ abdomena kod dece – Napomena: uz abdomena kod dece radi konsultant

Cena: 4000,00 dinara

Pregled kod dečjeg kardiologa

Cena: 4.500,00 dinara

Kontrolni pregled kod dečjeg kardiologa - do 7 dana od prvog pregleda

Cena: 3.000,00 dinara

Ultrazvučni pregled kod dečjeg kardiologa

Cena: 4.000,00 dinara

Pregled kod dečjeg urologa

Cena: 4.500,00 dinara

Kontrolni pregled kod dečjeg urologa - do 7 dana od prvog pregleda

Cena: 3.000,00 dinara

Ultrazvučni pregled kod dečjeg urologa

Cena: 4.000,00 dinara

Pregled kod dečjeg pulmologa

Cena: 4.500,00 dinara

Kontrolni pregled kod dečjeg pulmologa - do 7 dana od prvog pregleda

Cena: 3.000,00 dinara

Pregled kod dečjeg hirurga

Cena: 4.500,00 dinara

Kontrolni pregled kod dečjeg hirurga - do 7 dana od prvog pregleda

Cena: 3.000,00 dinara

Pregled kod dečjeg gastroenetrologa

Cena: 4.500,00 dinara

Kontrolni pregled kod dečjeg gastroenterologa - do 7 dana od prvog pregleda

Cena: 3.000,00 dinara