Cenovnik usluga službe ortopedije

Pregled lekara specijaliste ortopedije

Cena: 3.500,00 dinara

Kontrolni pregled lekara specijaliste ortopedije (do 7 dana)

Cena: 2.500,00 dinara

Ortopedska repozicija

Cena: 1.500,00 dinara

Pregled ortopeda sa intervencijom (blokada,punkcija,intraartikularna injekcija)

Cena: 7.500,00 dinara

Gipsana imobilzacija

Cena: 2.500,00 dinara

Usluga gipsanja (obican gips)

Cena: 200,00 dinara

Usluga gipsiranja plascan gips)

Cena: 1.200,00 dinara

Skidanje gipsa

Cena: 1.500,00 dinara

Usluga imobilizacije

Cena: 1.000,00 dinara

Intervencija (blokada, punkcija, intraartikularna injekcija)

Cena: 4.000,00 dinara