Cenovnik usluga službe medicine rada

Pregled lekara specijaliste medicine rada

Cena: 3.500,00 dinara

Kontrolni pregled lekara specijaliste medicine rada

Cena: 2.500,00 dinara

Ciljani pregled lekara specijaliste medicine rada

Cena: 5.000,00 dinara

Lekarsko uverenje za vozača A kat.

Cena: 3.000,00 dinara

Lekarsko uverenje za vozača B kat.

Cena: 3.000,00 dinara

Lekarsko uverenje za vozača C kat.

Cena:4.900,00 dinara

Lekarsko uverenje za vozača D kat.

Cena: 4.900,00 dinara

Lekarsko uverenje za vozača E kat.

Cena: 4.900,00 dinara

Lekarsko uverenje za posao-bez rada sa decom

Cena: 2.000,00 dinara

Lekarsko uverenje za posao (koje uključuje rad sa decom)

Cena: 3.500,00 dinara

Pregled vida po Pravilniku

Cena: 1.750,00 dinara

Lekarsko uverenje za rad na brodu

Cena: na upit

Lekarsko uverenje za odlazak na rad u inostranstvo

Cena: na upit

Lekarsko uverenje za dobijanje radne vize

Cena: na upit

Lekarsko uvrerenje za smeštanje u dom za stare

Cena: na upit

Lekarsko uverenje za rečni brod

Cena: 4.900,00 dinara

Izdavanje duplikata

Cena: 1.200,00 dinara

Obuka prve pomoći

Cena: 5.500,00 dinara