Cenovnik usluga službe ginekologije

LB PAPA test sa VS

Cena: 4000,00 dinara

Kolposkopija sa LB PAPA testom i VS

Cena: 5.500,00 dinara

Kompletan ginekoloski pregled sa kolposkopijom, LB PAPA testom i VS

Cena: 7000,00 dinara

Kompletan ginekološki pregled sa kolposkopijom, PAPA testom i VS

Cena: 5.500,00 dinara

Ginekološki pregled

Cena: 3.500,00 dinara

Kontrolni ginekološki pregled (do 15 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 2.500,00 dinara

Kolposkopija

Cena: 3.000,00 dinara

PAPA test sa VS

Cena: 2.500,00 dinara

Kolposkopija sa PAPA testom i VS

Cena: 4.000,00 dinara

Usluga uzimanja brisa

Cena: 600,00 dinara

Toaleta vagine

Cena: 600,00 dinara

Tuširanje lezija na grliću materice

Cena: 700,00 dinara

Usluga aplikacija pesara (bez pesara)

Cena: 2.000,00 dinara

Usluga promena pesara (bez pesara)

Cena: 2.000,00 dinara

Aplikacija kreme

Cena: 600,00 dinara

Ginekološki pregled u cilju primene kontracepcije

Cena: 3.000,00 dinara

Ginekoloski pregled u cilju lečenja steriliteta

Cena: 3.000,00 dinara

Kontrola mehaničkih kontraceptiva

Cena: 3.000,00 dinara

Transvaginalni UZV

Cena: 3.500,00 dinara

Ultrazvučno praćenje folikula

Cena: 3.500,00 dinara

Bimanuelni pregled dojki

Cena: 2.000,00 dinara

UZV pregled trudnice

Cena: 4.000,00 dinara

EXPERTSKI UZV trudnice

Cena: 5.000,00 dinara

CTG

Cena: 2.000,00 dinara

Skidanje konaca posle carskog reza

Cena: 2.000,00 dinara

Konsultacija lekara specijaliste ginekologije

Cena: 1.500,00 dinara