Pregled lekara specijaliste

Cena: 4.000,00 dinara

Kontrolni pregled(do 7 dana nakon obavljenog pregleda)

Cena: 2.500,00