Cenovnik laboratorijskih paketa

Standard biohemijski

Podrazumeva analize koje nam daju osnovne podatke o opštem stanju organizma.

Naziv analize Cena
KKS  
SE  
Glikemija  
Urea  
Kreatinin  
Holesterol  
HDL  
LDL  
Trigliceridi  
  2.000,00 dinara

 

Standard za anemiju

Skup analiza za dijagnozu i praćenje anemije (pokazuje i stanje rezervi gvoždja u telu).

Naziv analize Cena
ser. Gvožđe  
Feritin  
TIBC  
UIBC  
Transferin  
  2.400,00 dinara

 

Standard za osteoporozu

Skup analiza koje mogu uputiti u stanje strukture kostiju (kod osteoporoze, osteopenije), mogu ih raditi preventivno žene u perimenopauzi i menopauzi.

Naziv analize Cena
Kalcijum  
Fosfor  
PTH  
Vitamin D  
Kalcitonim  
  3.000,00 dinara

 

Standard za helico

Analize koje ukazuju na trenutnu i prethodnu infekciju HBP.

Naziv analize Cena
IgG antitela na HBP  
IgA antitela na HBP  
  2.400,00 dinara

 

Standard elektrolita

Standard elektorlita kod različitih stanja se može tražiti.

Naziv analize Cena
Natrijum  
Kalijum  
Magnezijum  
Hlor  
Kalcijum  
Fosfor  
  1.000,00 dinara

 

Hepatogram

Analize koje se mogu raditi kod masne jetre, sumnji na hepatitis i druge bolesti jetre i žučnih puteva, prisustva zapaljenskog ili nekog drugog patološkog procesa u jetri jer  govore u prilog strukture tkiva jetre i žučnih puteva.

Naziv analize Cena
ALT  
AST  
Bilirubin ukupni i direktni  
Gama GT  
Alkalna fosfataza  
  900,00 dinara

 

Lipidogram

Analize koje upućuju na stanje lipida u krvi i verovatnoće da se razvije ateroskleroza, radi se i kao kontrolna analiza nakon dijeta ili primene lekova za Hiperlipoproteinemije.

Naziv analize Cena
Holesterol  
HDL  
LDL  
Trigliceridi  
Index ateroskleroze  
  700,00 dinara

 

Standard akutne infekcije

Analize koje je potrebno raditi u akutnoj infekciji:

Naziv analize Cena
KKS  
CRP  
SE  
  1.100,00 dinara

 

Standard akuntne infekcije kod dece

Analize koje je potrebno raditi u akutnoj infekciji dece:

Naziv analize Cena
KKS  
CRP  
SE  
bris grla  
bris nosa  
  2.200,00 dinara

 

Paket štitna 1

Ukazuje samo na hormonski status (funkcionalna rezerva štitaste žlezde).

Naziv analize Cena
fT3  
fT4  
TSH  
  1.800,00 dinara

 

Paket štitna 2

Analize koje pored funkcije daju informacije i o stanju tkivne strukture žlezde (tumor marker ili indikatori postoperativnog praćenja).

Naziv analize Cena
fT3  
fT4  
TSH  
Tireoglobulin  
Kalcitonin  
  4.200,00 dinara

 

Paket štitna 3

Analize koje nam daju informaciju o hormonskom statusu, prisustvu autoinumog zapaljenja štitaste žlezde kao i stanju samog tkiva žlezde (kod sumnje na Hašimoto tireoiditis raditi između ostalog).

Naziv analize Cena
fT3  
fT4  
TSH  
Tireoglobulin  
Kalcitonin  
Anti Tireoglobulinska AT  
Anti TPO antitela  
  6.000,00 dinara

 

Standard za seksualno prenosive bolesti

Najčešće tražene analize na prouzrokovače seksualno prenosivih bolesti.

Naziv analize Cena
anti HAV IgM  
HBsAg  
HCV  
VDRL  
TPHA  
HIV1 i 2  
  6.000,00 dinara

 

Krvna slika sa CRP

Naziv analize Cena
Krvna slika sa CRP (hitno izdavanje rezultata)  
  1.500,00 dinara

Imunološko ispitivanje netolerancije na hranu

Naziv analize Cena
IGG At netolarancija na hranu 22 namirnice 6.000,00 dinara
IGG At netolarancija na hranu 44 namirnice 12.000,00 dinara
IGG At netolarancija na hranu 108 namirnice 13.000,00 dinara
IGG At netolarancija na hranu 90 namirnice 17.000,00 dinara
IGG At netolarancija na hranu 216 namirnice 18.700,00 dinara