Kompanijski lekar, Vaš novi član kolektiva!

 

Kompanijski lekar je osoba koja vodi zdravstvene kartone Vašeg kolektiva, i koji sa Vašim sektorom za ljudske resurse kreira politiku o zdravstvenoj zaštiti kolektiva, kao i predavanja o prevenciji i ranoj dijagnostici određenih oboljenja.

Kompanijski lekar Vam je na raspolaganju putem crvene linije koja se posebno uvodi za zaposlene u Vašoj kompaniji. 

Neki od zadataka kompanijskog lekara su i da: