Akt o proceni rizika

akt-o-proceni-rizika

Dom zdravlja „Vizim“ vaš partner za bezbednost i zdravlje na radu

Svakodnevno smo svedoci povreda na radnom mestu i profesionalnih oboljenja, koji se dešavaju u procesu obavljanja radnih aktivnosti zaposlenih. Svesni smo toga da se kroz primenu preventivnih mera, mogu izbeći povrede na radnom mestu i profesionalana oboljenja zaposlenih. Upravo zbog toga smo slobodni da ponudimo pomoć, poslodavcima u stvaranju bezbednih i zdravih radnih uslova.

U slučaju da iz bilo kog razloga do sada niste ispunili ovu zakonom propisanu obavezu, možete nam se javiti kako bi naš stručni tim pomogao da ostvarite zakonsku obavezu iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Stručni tim Doma zdravlja „Vizim“, možete pozvati da vas posete radi konsultacija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Taj dolazak se ne naplaćuje.

Smanjiti mogućnost da dođe do povrede zaposlenih to je i naš zadatak.

Želimo da vam predočimo da Prvi privatni Dom zdravlja „Vizim“ u okviru službe medicine rada ima odobrenje Ministarstva za rad i socijalne politike Republike Srbije LICENCU BR.164-02-00094/2008, za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i i zdravlja na radu.

Vizim paket bezbednosti i zdravlja na radu:

  1. Izrađuje akt procene rizika na radnom mestu u radnoj okolini,
  2. Vrši poslove lica za bezbednost i zdravlje na radu,
  3. Izrađuje pravilnike iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
  4. Učestvuje u osposobljavanju zaposlenih za bezbedan rad, i upoznaje ih sa rizicima po zdravlje,
  5. Ocenjuje i utvrđuje posebne zdravstvene sposobnosti koje moraju ispunjavati zaposleni na radnom mestu sa povećanim rizikom,
  6. Vrši prethodne i periodične preglede zaposlenih na radnom mestu sa povećanim rizikom.

Troškovi lečenja zaposlenih idu na račun poslodavca.

Sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu sperčava nesreće na radu!