Dren Junior sistematski pregledi

NOVO

Dečija i adilescentna ginekologija

NOVO

Posete patronažne sestre

NOVO

Opšta pedijatrija

Dečija pulmologija

Dečija kardiologija

Dečija fizijatrija

Dečija radiologija

Dermatologija

Dečija hirurgija

Dečija urologija

Dečija stomatologija

Opšta logopedija

Opšta psihologija